donderdag , 7 december 2023

Holtenbroek op de schop, investering van ruim 50 miljoen euro

De gemeente, woningbouwverenigingen en andere partners gaan samenwerken om Holtenbroek te renoveren. Met de hele operatie is meer dan 50 miljoen euro gemoeid.

Het College heeft samen met woningcorporaties en welzijnsorganisaties een gezamenlijke visie over de toekomst van Holtenbroek openbaar gemaakt. Dit gaat er onder andere veranderen in de wijk:

1. Openbare ruimte Palestrinalaan
De ruimte tussen de iconische woongebouwen aan de Noordkant van de wijk worden opnieuw ingericht om beter te voldoen aan de wensen van de bewoners; meer recreatiemogelijkheden en het verbeteren van de sociale veiligheid.

Uitvoeringsplanning: 2020
Geraamde kosten: 75.000 euro2. Renovatie Palestrinalaan
De twee woongebouwen aan de Palestrinalaan met elk 140 woningen worden gerenoveerd. Hierbij wordt niet alleen technisch gekeken maar ook sociaal. De onderste twee bouwlagen geven een sociaal onveilig gevoel. In het project wordt daar een andere invulling aangegeven.

Uitvoeringsplanning: 2020
Geraamde kosten: 20 miljoen euro3. Renovatie Buxtehude
De 6 woongebouwen aan de Lassuslaan, Buxtehudestraat en Frobergerstraat worden gerenoveerd. Naast het vernieuwen van de binneninrichting worden de woningen energetisch verbeterd. De entree wordt vergroot en beter verlicht waardoor het gevoel van sociale veiligheid toeneemt.

Uitvoeringsplanning: 2019/2020
Geraamde kosten: 8,2 miljoen euro4. Renovatie of vervangende nieuwbouw Palestrinalaan
De twee woongebouwen aan de Palestrinalaan maken deel uit van het stedelijk weefsel van Holtenbroek 3. Op deze locatie wordt onderzocht of hier verdichting en differentiatie kan plaatsvinden.

Uitvoeringsplanning: Na 2023
Geraamde kosten: 15 miljoen euro5. Renovatie Gombertsraat
De 72 portieketagewoningen worden gerenoveerd; energetisch verbeterd, binneninrichting vernieuwd en aangesloten op een vernieuwd collectief verwarmingssysteem.

Uitvoeringsplanning: 2020/2021/2022
Geraamde kosten: 4 miljoen euro6. Versnellingsactie Schubertstraat
Op de locatie van een voormalige kleuterschool, die nu dienstdoet als moskee, worden 27 appartementen gerealiseerd. Deze appartementen maken deel uit van de versnellingsactie een overeenkomst tussen de gemeente Zwolle en de Zwolse corporaties om versneld sociale huurwoningen aan de stad toe te voegen.

Uitvoeringsplanning: 2020/2021
Geraamde kosten: 5 miljoen euro


Kijk hier voor alle plannen.