Holtenbroek moet als eerste wijk in Zwolle van het aardgas af

Delen van de wijk Holtenbroek worden als eerste in Zwolle aangesloten op een warmtenet met geothermie. Wanneer alles volgens plan verloopt worden in die wijk woningen en gebouwen vanaf 2023 verwarmd door een geothermiebron in Zwolle Noord.

De overstap naar verwarmen met een alternatief voor aardgas gebeurt niet in één keer voor de hele stad tegelijk. Dit gaat stap voor stap. Omdat er kans is op een geothermiebron in het noorden van Zwolle, is de keuze gemaakt om in Holtenbroek te starten. De gebouwen die als eerste worden aangesloten op een geothermiebron zijn de woningen en appartementen van de woningbouwcorporaties, twee scholen (Deltion en Van der Capellen). Ook de ontwikkellocaties aan de Zwarte Waterzone en Zwarte Waterallee zijn in beeld om aangesloten te worden.

Warmte uit de aarde
Geothermie maakt gebruik van het aanwezige warme water in diep gelegen aardlagen. De gewonnen warmte wordt via een warmtewisselaar en een buizensysteem (warmtenet) naar de woningen getransporteerd. Het afgekoelde water wordt weer teruggebracht in de ondergrond.
Als alles voorspoedig verloopt, kunnen de eerste gebouwen in Holtenbroek vanaf eind 2023 via een warmtenet worden verwarmd. Voordat het zover is, is nog wel meer onderzoek nodig. Ook is de gemeente nog afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de geothermiebron. Een proefboring maakt hier onderdeel van uit.

Inwoners zijn vrij in hun keuze
Holtenbroek is dus als eerste aan de beurt. Voor deze wijk wordt door de gemeente samen met bewoners en andere betrokkenen een wijkuitvoeringsplan opgesteld. Later worden ook voor andere wijken in Zwolle wijkuitvoeringsplannen opgesteld. Gemeente en inwoners bepalen samen hoe een wijk van het aardgas af kan en welke warmteoplossingen het meest geschikt zijn. Uiteindelijk zijn inwoners vrij in hun keuze om wel of niet mee te doen. De gemeente let er bij de wijkuitvoeringsplannen op of ze haalbaar en betaalbaar zijn.

Back to top button