woensdag , 21 februari 2024
Winkelcentrum Holtenbroek

Holtenbroek wordt veiliger, maar blijft kwetsbaar

Het gevoel van veiligheid neemt toe in Holtenbroek, maar de wijk blijft kwetsbaar, schrijft het gemeentebestuur. Daarom ligt er een verzoek aan de raad om het samenscholingsverbod én het cameratoezicht ook in 2016 te hanteren.

Holtenbroek ontwikkelt zich positief. Op dit moment is sprake van een toenemende mate van rust in de wijk. Toch blijft het noodzakelijk om het samenscholingsverbod en het cameratoezicht ook volgend jaar toe te passen. Zowel wijkwerkers als bewoners dringen hierop aan.

Criminele groepen
Sinds juni 2014 wordt het ingestelde samenscholingsverbod strikt gehandhaafd in combinatie met
permanent cameratoezicht in het noordelijk deel van de Buxtehudestraat. Deze combinatie van
maatregelen heeft gezorgd voor meer rust in de wijk. Zo is de zomer zonder noemenswaardige
incidenten verlopen. De bewoners ervaren hierdoor een groter gevoel van veiligheid en er is meer
vertrouwen. De overlast die van criminele en overlastgevende groepen werd ervaren is sterk
verminderd. De criminele groepen die mede de aanleiding waren voor de inzet van de maatregelen
bestaan feitelijk niet meer. Er is nog wel een overlastgevende groep in de wijk aanwezig.

Vrijwillige verhuizing
Ook de individuele bronnen van verstoring in de wijk worden integraal aangepakt. Hierbij wordt in specifieke gevallen ook ingezet op vrijwillige verhuizing door actieve bemiddeling door de
woningbouwcorporatie. Dit lukt nog niet in alle (gewenste) gevallen maar is al een aantal keer
succesvol toegepast. Om te voorkomen dat nieuwe bronnen van verstoring zich vestigen in de wijk
wordt een zorgvuldig toelatingsbeleid gehanteerd. Voordat woningen aan huurders worden toegekend
wordt beoordeeld of nieuwkomers passen in de wijk en of er met toewijzing geen negatieve effecten op het woon- en leefklimaat te verwachten zijn.

Kwetsbaar
Het samenspel van maatregelen heeft een positief effect op het woon en leefklimaat en draagt bij het vasthouden en versterken van de rust in de wijk. De balans die op dit moment bestaat blijft wel kwetsbaar en vraagt nog steeds een actieve en nadrukkelijke inzet van alle partijen.
Om effectief op te kunnen treden wanneer de rust wordt verstoord, blijven het samenscholingsverbod en het cameratoezicht daarom noodzakelijk. In afstemming met politie en OM, en op uitdrukkelijk verzoek van de wijkwerkers en bewoners wordt de handhaving van het samenscholingsverbod en het cameratoezicht daarom verlengd tot 1 januari 2017.