Hommeles tussen wethouder en fietsersbond Zwolle

Wethouder Filip van As.
Wethouder Filip van As.

Volgens de Fietserbond Zwolle heeft zij géén instemming verleend voor het plan van wethouder Filip van As over het fietsparkeren in de binnenstad. De wethouder heeft echter een nota naar de gemeenteraad gestuurd waarin hij dat wél beweert.

Hommeles in de Zwolse fietsgemeenschap. Wethouder Filip van As heeft een nieuw plan gemaakt over het fietsparkeren in de binnenstad. Van As schrijft in die nota dat ‘belanghebbenden zoals Fietsersbond, City Centrum, Horeca Nederland en BBZ hebben ingestemd met het plan.’ Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn, zegt de Fietsersbond zelf. ‘In tegenstelling tot wat in het Actieplan Fietsparkeren Binnenstad wordt beweerd staat de Fietsersbond niet achter dit plan. De Fietsersbond is zelfs zwaar teleurgesteld in het voorstel. Wij zijn altijd bereid constructief mee te denken om tot goede plannen te komen. Het moet echter niet zo zijn dat plannen die samen ontwikkeld zijn in de uitwerking plotseling alleen de stem van de middenstand blijken te vertegenwoordigen.’

Handhaven
Een van de redenen dat de Fietsersbond zich tegen het voorstel keert in de strengere handhaving van de gemeente. In grote delen van de binnenstad mogen mensen straks niet meer hun fiets parkeren. ‘Een verkeerd signaal’, meent de Fietsersbond. ‘Handhaven is geen goede optie, eerder een zwaktebod. Handhaven op de Grote Markt lukt al niet, waarom dan uitbreiden? De keuzes hiervoor zijn erg vaag. In het Actieplan wordt gesproken over een onbalans (in stallingsplekken) die per locatie het gevoel van overlast geeft. De criteria voor overlast zijn hinder, gevaar of inbreuk op stadsbeeld. In de praktijk blijkt het alleen om inbreuk op stadsbeeld te gaan. Gevaarlijke situaties zijn er eigenlijk nauwelijks.’

Gasthuisplein
De Fietsersbond heeft ook twijfels bij de keuze voor een bewaakte stalling aan het Gasthuisplein. ‘Zwolle heeft met inpandige fietsenstallingen slechte ervaringen. Ze zijn straks allemaal gesloten. Of ze staan op de verkeerde plaats, óf de ingang is niet zichtbaar, óf de stalling ligt niet op de goede route. De stallingsdruk neemt juist af richting Gasthuisplein. De beoogde stalling wordt op het verste punt van de stallingsvraag gesitueerd. Ook zijn op het Gasthuisplein geen grote publiekstrekkers. De risico’s omtrent gebruik, en de extra kosten in verband met de exploitatie, moeten worden afgewogen tegen die van een goedkopere variant, met 400 plekken op maaiveld, en misschien iets minder terrasruimte. De keuze is aan de raad.’

Lees HIER de complete reactie van de Fietsersbond Zwolle.

Back to top button