Hondenpoep verstopt riolen in Zwolle

Afval of hondenpoepzakjes zijn regelmatig de oorzaak van een verstopping van een put in de straat.

Straatkolken of putten zorgen ervoor dat het regenwater in Zwolle goed kan worden afgevoerd. Het komt regelmatig voor dat straatkolken of putten verstopt raken. Hierdoor kan het regenwater niet goed weg en blijft het water op straat liggen. Tijdens het oplossen van de verstopping worden er steeds vaker zakjes met hondenpoep of ander afval aangetroffen die ervoor zorgen dat het regenwater niet meer weg kan. Hondenbezitters worden dringend verzocht om hondenpoepzakjes niet in een straatkolk of put te gooien, maar in een afvalbak.

Hondenpoepzakjes of ander afval horen niet thuis in het riool, de straatkolk of putten. Ook deĀ  installatie die het vuil uit de straatkolken verwerkt, is hier niet op berekend. De gemeente moet voor het vuilĀ  bovendien hogere stortkosten betalen, waarbij de rekening uiteindelijk op het bordje van de belastingbetaler terechtkomt.

Hoe werkt het riool?
Het afvalwater komt terecht in het openbare riool. Via buizen en pompen stroomt het afvalwater naar de rioolwaterzuiveringinstallatie, waar het wordt gezuiverd. Regenwater loopt via afvoergoten en straatkolken in het riool waar het naar het oppervlaktewater stroomt of in de bodem infiltreert. Straatkolken en putten zijn uitsluitend bedoeld voor regenwater. Gooi dus voortaan het afval en de hondenpoepzakjes in de prullenbak.

Back to top button