Hoofdlijnenenakkoord: station Zwolle aansluiten op internationale hsl-lijnen

Straks met de trein van Zwolle naar Parijs en Londen

In het hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB staat dat station Zwolle in de toekomst wordt aangesloten op internationale hsl-lijnen.

Station Zwolle is een van de vijf stations die in de toekomst aangesloten moet worden op internationale treinverbindingen, net als Hengelo, Venlo, Heerlen en Groningen. Internationaal spoorvervoer wordt verder bevorderd door barrières voor nieuwe toetreders weg te nemen. Daar moet in deze kabinetsperiode een voorstel voor komen.

Ook zeggen de partijen in het hoofdlijnenakkoord dat de aanleg van de Lelylaan (spoorverbinding tussen Lelystad en Groningen) wordt voortgezet. Met de aanleg wordt gestart in Groningen indien dit uitvoeringstechnisch mogelijk is.

Back to top button