Huis verduurzamen? Gemeente Zwolle wil u geld lenen

De gemeente Zwolle wil u in de toekomst wellicht geld lenen om uw huis te verduurzamen. Op die manier moeten de klimaatdoelen worden gehaald. Dat staat in een informatienota die naar de gemeenteraad is gestuurd.

De financiële gevolgen van de ‘warmtetransitie’ zullen impact hebben op de portemonnee van inwoners. Eerder werd al bekend dat in 2030 waarschijnlijk 1.500.000 Nederlanders de energierekening niet of nauwelijks kunnen betalen.

BKR toetsing
Om huishoudens met een krap budget toch de mogelijkheid te geven hun huis te verduurzamen kunnen gemeentes leningen verstrekken. Zo overweegt de gemeente Zwolle risicodragend geld
te lenen aan deze doelgroep, waarbij een BKR toets dan niet nodig is. ‘We onderzoeken de mogelijkheid tot het verstrekken van leningen waarbij de gemeente risicodragend geld leent aan inwoners met weinig kapitaal, ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen. De SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) biedt hiertoe diverse leningen (verzilveringslening, blijverslening) voor particulieren. De financiële voorwaarden hiervoor variëren per lening, en de gemeente kan per regeling eigen voorwaarden stellen.’

Kijk hier voor de complete informatienota.