Formatie Zwolle
De formerende partijen met: Gerdien Rots (CU), Sylvana Rikkert (GL), William Dogger (Swollwacht) en Thom van Campen (VVD)

Humanistisch Verbond laakt rol ChristenUnie in Zwolse formatie

Het Humanistisch Verbond is kritisch op de huidige formatie in Zwolle. Vooral de rol die de ChristenUnie in de stad én de formatie speelt is laakbaar. ‘De tijden van een gelovige meerderheid in onze stad liggen reeds lang achter ons.’

De Zwolse afdeling van het Humanistisch Verbond benadrukt in zijn schrijven dat meer dan de helft van de Zwollenaren niet tot een religieuze groepering behoort. ‘Nog geen 40% van de Zwollenaren staat als christelijk geregistreerd en van hen de helft hooguit maandelijks, vaak nog minder frequent, een kerk bezoekt. De tijden van een gelovige meerderheid in onze stad liggen reeds lang achter ons; het zou goed zijn als de politieke realiteit zich hier ook op aanpast. Vooralsnog zien wij een formatieproces waarin de ChristenUnie de boventoon voert met o.a. het aanwijzen van de formateur en het organiseren van de communicatie naar buiten toe. Wij hopen dat de andere coalitiepartijen hier wat meer tegenspel in zullen bieden om zo te voorkomen dat een minderheid van de Zwollenaren zijn wil oplegt aan de rest.’

Openlijke discriminatie bij KerstEvent
Ook de rol van de ChristenUnie buiten de formatie om kan op sommige punten op weinig waardering van het Humanistisch Verbond rekenen. ‘Een punt van aandacht voor ons is dat de gemeente zich op religieus terrein neutraal zou moeten opstellen. Wij vinden het daarom onwenselijk dat de gemeente subsidie verleent aan organisaties die openlijk discrimineren bij het aannemen van nieuw personeel (zoals bijvoorbeeld Stichting Present, dat in vacatures eist dat sollicitanten ‘actief meelevend lid’ zijn van een kerkelijke gemeente). Zo zijn er meer voorbeelden. De fractievoorzitter van de ChristenUnie die het lastigvallen van bezoekers van de abortuskliniek als ‘hulpverlening’ betitelt. Kerstpakketten voor de minima, ingepakt met steun van alle politieke partijen, met daarin een magazine dat gericht is op bekering van kinderen. Een groots Kerst Event Zwolle, georganiseerd mede dankzij subsidie van de gemeente, waarbij moslims en ongelovigen niet welkom zijn als deelnemers.’

De hele brief is hier te lezen.