Home / Hoofdzaken / Humanistisch Verbond laakt rol ChristenUnie in Zwolse formatie
Formatie Zwolle
De formerende partijen met: Gerdien Rots (CU), Sylvana Rikkert (GL), William Dogger (Swollwacht) en Thom van Campen (VVD)

Humanistisch Verbond laakt rol ChristenUnie in Zwolse formatie

Het Humanistisch Verbond is kritisch op de huidige formatie in Zwolle. Vooral de rol die de ChristenUnie in de stad én de formatie speelt is laakbaar. ‘De tijden van een gelovige meerderheid in onze stad liggen reeds lang achter ons.’

De Zwolse afdeling van het Humanistisch Verbond benadrukt in zijn schrijven dat meer dan de helft van de Zwollenaren niet tot een religieuze groepering behoort. ‘Nog geen 40% van de Zwollenaren staat als christelijk geregistreerd en van hen de helft hooguit maandelijks, vaak nog minder frequent, een kerk bezoekt. De tijden van een gelovige meerderheid in onze stad liggen reeds lang achter ons; het zou goed zijn als de politieke realiteit zich hier ook op aanpast. Vooralsnog zien wij een formatieproces waarin de ChristenUnie de boventoon voert met o.a. het aanwijzen van de formateur en het organiseren van de communicatie naar buiten toe. Wij hopen dat de andere coalitiepartijen hier wat meer tegenspel in zullen bieden om zo te voorkomen dat een minderheid van de Zwollenaren zijn wil oplegt aan de rest.’

Openlijke discriminatie bij KerstEvent
Ook de rol van de ChristenUnie buiten de formatie om kan op sommige punten op weinig waardering van het Humanistisch Verbond rekenen. ‘Een punt van aandacht voor ons is dat de gemeente zich op religieus terrein neutraal zou moeten opstellen. Wij vinden het daarom onwenselijk dat de gemeente subsidie verleent aan organisaties die openlijk discrimineren bij het aannemen van nieuw personeel (zoals bijvoorbeeld Stichting Present, dat in vacatures eist dat sollicitanten ‘actief meelevend lid’ zijn van een kerkelijke gemeente). Zo zijn er meer voorbeelden. De fractievoorzitter van de ChristenUnie die het lastigvallen van bezoekers van de abortuskliniek als ‘hulpverlening’ betitelt. Kerstpakketten voor de minima, ingepakt met steun van alle politieke partijen, met daarin een magazine dat gericht is op bekering van kinderen. Een groots Kerst Event Zwolle, georganiseerd mede dankzij subsidie van de gemeente, waarbij moslims en ongelovigen niet welkom zijn als deelnemers.’

De hele brief is hier te lezen.

6 reacties

 1. Op Facebook geeft Elsje Goudzwaard toe dat Present in 2015 of 2016 gediscrimineerd heeft. Dat is tijdens een collegeperiode waarin CU de coalitie leidde, en waarin Present subsidie heeft gekregen. Humanistisch Verbond heeft dus gewoon gelijk. Verdere stappen zijn een loos dreigement.

 2. Elsje liegt. En dat weet ze ook. Deze reactie verbaast me niks. Politiek bedrijven op basis van een religieuze opvatting is niets mis mee. Maar wat hier gebeurt is zendingswerk onder zwakke mensen. Bah. Ik ken genoeg mensen in de politiek met een religie die niet lid zijn van de CU exact om die reden.

 3. Uitstekende brief. Het Humanistisch Verbond heeft de ballen die politieke partijen missen. Trouwens, het maakt niet uit of christenen in de minderheid zijn. Democratische beginselen gooi je niet te grabbel voor een paar jaar invloed. Den Herder for president!

 4. Beste mensen van het Humanistisch Verbond,
  Met verbazing heb ik de bewering in uw brief gelezen dat Stichting Present discrimineert bij het aannemen van personeel. U heeft deze bewering niet getoetst aan de realiteit. We hebben in ons betaalde team een collega die onze christelijke visie respecteert maar die zelf niet christelijk is. Ook hebben wij diverse vaste vrijwilligers die niet christelijk zijn. We zetten onze vrijwilligers vanuit allerlei achtergronden in bij de meest kwetsbare Zwollenaren, dit eveneens zonder onderscheid.
  Wij geloven dat ieder mens alles waard is. Dat doet uw Verbond ook. We vinden het jammer dat u op deze manier onterechte negatieve beeldvorming verspreidt en dat u niet in een gesprek gecheckt heeft of uw bewering klopt. We verzoeken u vriendelijk om de tekst over Present te rectificeren, dan is het voor ons niet nodig om ons te gaan beraden op verdere stappen.
  Met vriendelijke groet,
  Elsje Goudzwaard – Algemeen Coördinator Present Zwolle en tevens jurist

  • Present zet zich in voor iedereen ongeacht geloof, en daarom moet je lid zijn van een kerk?

   Elsje Goudzwaard, tevens jurist, leg eens uit: waar zit de logica?

  • Elsje Goudzwaard, het HV geeft in zijn brief heel concreet aan waar jullie gediscrimineerd hebben. Het heeft geen zin nu wild om je heen te slaan. Geef je ongelijk toe en schrap de eis uit jullie functieprofielen. Probleem opgelost.