In Zwolle kun je nu samenwonen met behoud van bijstandsuitkering

Bijstandsgerechtigden met een relatie mogen vanaf 1 juli 2024 in Zwolle voor zes maanden samenwonen met behoud van de periodieke bijstandsuitkering. Ook kunnen ze beiden hun eigen huurwoning houden. Met deze regeling biedt de gemeente Zwollenaren met een bijstandsuitkering meer (financiële) zekerheid als ze willen samenwonen en benut ze bestaande woningen beter.

Na afloop van deze zes maanden, de zogenaamde kennismakingsperiode, beslissen beide partners samen of ze definitief gaan samenwonen of toch zelfstandig blijven wonen. De woningcorporaties bieden de huurder de mogelijkheid om de woning tijdelijk aan te houden. De vrijgekomen woning wordt dan tijdelijk verhuurd.

Wethouder werk en inkomen Paul Guldemond ziet positieve gevolgen voor de partners zelf. ‘Met deze regeling kunnen partners, zonder direct verlies van inkomen of huurwoning, ervaren hoe het is om met elkaar samen te wonen. Ze bepalen na zes maanden of ze dit graag willen voortzetten of toch in hun eigen huurwoning willen blijven wonen. Het biedt hun meer zekerheid wanneer ze willen samenwonen.’

Wethouder wonen Dorrit de Jong: ‘Er is een grote vraag naar sociale huurwoningen. Dankzij dit ‘proefsamenwonen’ durven mensen eerder te verhuizen. Elke woning die vrijkomt telt, dus ik ben blij met deze regeling die kan zorgen voor doorstroming en woongeluk voor meer mensen. Daarnaast blijven we uiteraard kijken naar meer oplossingen voor het woningtekort, door te bouwen en door beter benutten van de bestaande voorraad. Bijvoorbeeld dat meer mensen in één woning kunnen wonen of optoppen van woningen.’

Uitzonderingen

Niet iedereen kan binnen de regeling een beroep doen op verlenging van de periodieke bijstandsuitkering. Zo geldt de regeling niet voor:

1. Inwoners met een voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap; of

2. Inwoners die een samenwoning willen met broer, zus, kostganger of onderhuurder; of

3. Inwoners die ex-echtgenoten, ex-partners of ouders zijn van een gezamenlijk kind; of

4. Inwoners waar één van de partners de woning opzegt, dus definitief samenwoont.

Blijvend samenwonen

Als het samenwonen bevalt en partners besluiten samen te wonen, dan past de gemeente de bijstandsrecht aan. Inwoners die geïnteresseerd zijn in deze regeling kunnen contact opnemen met de inkomensconsulent voor meer informatie hierover.

Back to top button