Initiatief om Zwolse wijken in beeld te brengen

Stichting De Stad Verbeeldt brengt bewoners van Zwolle, amateurs, leerlingen en studenten bij elkaar om de eigen wijk in beeld te brengen. Dit jaar betreft het de Aa-landen en de Zwolse binnenstad.

Stichting De Stad Verbeeldt wil in samenwerking met 038Games, een initiatief van Hbo-ICT Windesheim, de opleiding Journalistiek Windesheim, Deltion College en andere opleidingen de technologische ontwikkelingen in en rond storytelling in fotografie, beeld en geluid verder ontwikkelen. De Stad Verbeeldt is in gesprek met de onder andere de gemeente over een geschikte locatie in Zwolle waar tentoonstellingen, werklabs, ateliers op het gebied van fotografie, film, animatie, gaming en virtual reality georganiseerd zullen worden.

Aa-landen en binnenstad
Stichting De Stad Verbeeldt brengt bewoners van Zwolle, amateurs, leerlingen en studenten bij elkaar om de eigen wijk in beeld te brengen. Dit jaar betreft het de Aa-landen en de Zwolse binnenstad. Een vakjury zal het ingezonden beeldmateriaal selecteren voor de (reizende) tentoonstelling, dit onder de naam ‘De Stad Verbeeldt 2019 – 2020’.

Amateurfotografen
Daarnaast organiseert de stichting Foto Salons voor professionele en amateurfotografen, filmers en beeldmakers in samenwerking met Stichting Noorderlicht Groningen, dat dit jaar 30 jaar bestaat.

Filmcafés
In samenwerking met de Fotobond Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie en de Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs realiseert de stichting foto- en filmcafés. Fotografen, filmers en beeldmakers vertellen immers verhalen over de stad Zwolle en andere steden.

Artistiek team
Het artistiek team, bestaat uit: Gertjan Aalders, voorzitter en docent Journalistiek Windesheim, Bert Janssen, fotograaf en docent Foto Vakschool Apeldoorn en Amsterdam, Ignas van Schaick, EMS productie en bekent van De Wilde Stad, Willem Alkema, Dwars Producties, en Fieke van ’t Riet, programmamanager. Er zijn drie programma’s voor diverse doelgroepen ontwikkeld.

Samenvatting De Stad Verbeeldt 

Stichting De Stad Verbeeldt heeft ten doel storytelling in fotografie, beeld en geluid onder de aandacht van het publiek te brengen, en deze en andere vormen van innovatieve communicatie in Zwolle en omgeving te ontwikkelen en versterken. Inspiratiebronnen voor de verhalen die we in dit project centraal stellen, worden gevormd door Stichting De Zilveren Camera Canon en Stichting Fotografie Noorderlicht | Huis van de Fotografie, DE plek voor Documentaire Fotografie in Noord-Nederland. De Stad Verbeeldt verbindt de Zilveren Camera en Noorderlicht Groningen met de regio Overijssel en het centraal gelegen Zwolle, een stad met een sterke infrastructuur en geschiedenis. Uitgangspunt is verhalen in fotografie en audiovisueel beeld in Zwolle en de regio, in combinatie met nieuwe technologische ontwikkelingen en diverse (internet-)platformen op een hoger kwalitatief plan te brengen en in te zetten in het publieke domein. 

De stichting richt zich op drie te onderscheiden programmalijnen, waarmee onderscheiden doelgroepen worden benaderd en bereikt: naast storytelling in beeld en geluid door professionals en amateurs wordt er op wijk- en stadsniveau gewerkt aan cultuureducatie en cultuurparticipatie met wijkbewoners, amateurs, leerlingen en studenten. Daarnaast wordt een palet aan nieuwe technologieën ingezet om storytelling in beeld en geluid te realiseren en toegankelijk te maken voor een divers publiek in Zwolle en Overijssel. 

Programma 1: Professionals fotografen, filmers, beeldmakers 

(april 2019 – april 2020 met mogelijke uitloop tot december 2020) 

– Tentoonstelling de Zilveren Camera Canon 2019, dat in 2019 70 jaar bestaat, met aandacht voor professionele en journalistieke fotografie en documentaire fotografie. Ruim 200 fotobeelden in 17 categorieën tentoongesteld (twee locaties worden onderzocht). 

– Tentoonstelling Terzijde door Ton Broekhuis, grondlegger van Noorderlicht, in samenwerking met Noorderlicht Groningen, dat in 2019 30 jaar bestaat. 

– Foto Salons en excursies door Noorderlicht Groningen voor professionals en amateurs binnen werklabs/ateliers/foto- en film café’s. Samenwerking met PF, Professionele Fotografie, een landelijke organisatie, en professionele fotografen uit Vlaanderen, en TransIJssel, Fotobond Centrum voor Vrijetijdsfotografie in Oost-Nederland. 

– Wedstrijd De Stad Verbeeldt voor categorie professionals en amateurs (gevorderden). 

– Tentoonstelling De Stad Verbeeldt voor professionals en amateurs (gevorderden). 

Programma 2: Amateurs, gevorderden & beginners 

(april 2019 –april 2020 met mogelijke uitloop tot december 2020) 

– Werklabs/ateliers/foto en film cafés in samenwerking met de Fotobond Centrum voor Vrijetijdsfotografie, regio TransIJssel, en de landelijke Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs (NOVA), de regionale OVA in Overijssel en Videoclub Zwolle. Filmers en fotografen worden gestimuleerd om in multidisciplinaire verbanden samen aan producties te werken De gevorderde amateurs kunnen aansluiten bij de Foto Salons in programma 1. 

– Wedstrijd De Stad Verbeeldt voor amateurs (categorie gevorderden en beginners) voor inzendingen naar de vakjury t.b.v. een tentoonstelling in het najaar 2019. 

– Tentoonstelling De Stad Verbeeldt voor amateurs op locaties in de stad, de regio of wijk. 

Programma 3: Cultuureducatie en Cultuurparticipatie op wijkniveau 

(april 2019 – april 2020 met mogelijke uitloop tot december 2020) 

– Werklabs/ateliers voor wijkbewoners, amateurs, leerlingen en studenten op wijkniveau in de Aalanden en Binnenstad, in samenwerking met het HCO, Allemaal Zwolle, ZoGmaakt, Stadkamer, Wijkcentrum De Bolder, Meander Scholengemeenschap, iGlowMedia Leerwerkbedrijf, culturele en welzijnsinstellingen en wijkmanagement en wijkvereniging en wijkkrant. 

– Wedstrijd De Stad Verbeeldt op wijkbewoners, amateurs, leerlingen en studenten. 

– Tentoonstelling De Stad Verbeeldt op wijk- en stadsniveau voor wijkbewoners, amateurs, leerlingen en studenten. 

Back to top button