Inktzwarte toekomst boeren Overijssel, ‘geen plek voor landbouw in provincie’

Er is in de toekomst geen landbouw meer mogelijk in Overijssel. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een analyse voor het nieuwe kabinet.

Landbouw in stikstofgevoelige gebieden in Nederland, zoals Overijssel, Noord-Brabant en Gelderland, is onmogelijk geworden. Het PBL sorteert alvast voor op de nieuwe Europese klimaat- en natuurdoelen, de zogenoemde Green Deal van eurocommissaris Frans Timmermans.

Stallen
Als de huidige plannen van de Green Deal doorgang vinden, is het afgelopen met veehouderij en akkerbouw van enige omvang in de provincie Overijssel. Er zouden dan alleen nog mogelijkheden zijn voor kassenteelt en het houden van landbouwdieren in (hermetisch gesloten) stallen. ‘Nederland Landbouwland wordt een onhoudbare situatie’, concludeert het PBL.

Boeren hebben na het nieuws reeds aangekondigd te demonstreren.

Back to top button