‘Internationaal topinstituut moet naar Zwolle’

Volgens de fractie van D66 onze fractie is Zwolle uitermate geschikt voor de vestiging van het nieuw op te richten kennisinstituut voor klimaatadaptatie. In Zwolle komen namelijk zowel de noodzaak (knooppunt van rivieren) als de daadkracht (trekker van City Deal) samen.

Vorige week kondigde staatssecretaris Sharon Dijksma aan dat het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCEA) wordt opgestart. Het instituut zal naar verluidt in Nederland worden gevestigd, een besluit daarover moet voor het eind van het jaar zijn genomen. D66 wil dat het Zwolse college zich inspant om het instituut naar de stad te halen.

Gevolgen
Nederland, Japan en de Verenigde Naties (UN Environment) hebben het initiatief genomen tot oprichting van een Global Centre of Excellence on Climate Adaptation in Nederland. Wereldwijd zijn er verhoogde risico’s op natuurrampen en andere problemen ten gevolge van klimaatverandering. Het mondiale topkenniscentrum gaat landen, organisaties en bedrijven met kennis en advies ondersteunen op het gebied van klimaataanpassing, zodat zij beter toegerust zijn om de gevolgen van klimaatverandering te dragen.

Marokko
Deelnemende partijen in de Global Centre of Excellence on Climate Adaptation zijn onder andere het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL); National Institute for Environmental Studies, Japan;UN Environment, Marokko, Partnership on Sustainable Low Carbon Transport (SLoCaT), S&P Global, Delta Alliance, Stockholm Environment Institute, Acclimatise, Gemeente Rotterdam, Netherlands Water Partnership, MCII, World Resources Institute, Wageningen University and Research, UNEP DTU Partnership, SNV Netherlands Development Organisation.

Back to top button