Isala gaat door met vondelingenkamer

Isala gaat gewoon door met het openen van een vondelingenkamer. Het Zwolse ziekenhuis is niet onder de indruk van de brief die minister Ard van der Steur naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, waarin hij zegt dat het project onwenselijk is.

Met een korte verklaring reageert het ziekenhuis op de brief. Ze zegt: ‘Voor Isala blijft het uitgangspunt dat wij het beste willen voor het geboren kindje, dat primair het recht heeft om te leven. Wij respecteren het recht op afstamming en laten de Beschermde Wiegkamer dan ook zo inrichten dat een moeder juist in contact kan treden met een hulpverlener en bieden haar de mogelijkheid afstammingsgegevens achter te laten.
Wij zijn op de hoogte van de initiatieven van de Fiom en Siriz; organisaties waar vrouwen gebruik van maken die zelf hulpverlening opzoeken. Er is echter een groep zorgmijdende zwangeren, die zo bang is voor hulpverlening en bekendwording van hun zwangerschap dat ze nooit gebruik zullen, durven of willen maken van deze initiatieven. Isala wil voor hen in deze emotioneel bewogen tijd passende opvang bieden, een kamer waar ze veilig zijn en met vragen terecht kunnen.
Het is triest om te zien dat met enige regelmaat kinderen te vondeling worden gelegd vaak met fatale gevolgen. Als ziekenhuis vinden wij het onze verantwoordelijkheid om ook in deze noodsituaties opvang te bieden. Daarom ondersteunen wij dit initiatief van de Beschermde wieg. Isala wil een alternatief bieden voor de situatie waarin vondelingen onbeschermd worden achtergelaten. Wij zijn van mening dat de wet hierop aangepast moet worden. Wij gaan voor het recht om te leven. Met belangstelling wachten wij de uitkomst van het gesprek met de Kamercommissie af.’

Back to top button