‘Jaarrekening gemeente Zwolle is misleidend’

De jaarrekening van de gemeente Zwolle over 2014 klopt van geen kant, zegt drs. Leo Verhoef. Volgens de registeraccountant is er geen sprake van een voordelig saldo van drie miljoen euro, maar van een nadelig saldo van 4,9 miljoen euro.

Verhoef heeft de Zwolse politiek zijn bevindingen laten weten via een ingezonden mail. Daarin schrijft hij dat de jaarrekeningen van de gemeente de laatste jaren ook niet klopten. ‘Inmiddels zijn de verschillen vanaf 2007 opgelopen naar 39 miljoen euro.’

Belastinggeld
Verhoef: ‘Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,9 miljoen. Er waren weer nieuwe verliezen op (te ambitieuze, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Nu van € 4,9 miljoen. Weg belastinggeld! Ook kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 9,9 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Inmiddels missen we over de jaren 2007-2014 de verantwoording van uitgaven van belastinggeld van € 39 miljoen. Waaraan is dat opgegaan?’

Klokkenluider
Eerder was Verhoef (56) een goedbetaalde en gerespecteerde registeraccountant. Nu gaat hij als ´klokkenluider´ door het leven. Al jarenlang probeert hij aan te tonen dat vrijwel alle gemeenten en provincies met jaarrekeningen knoeien. Met deze polderfraude zijn volgens hem miljarden euro´s gemoeid. Zijn bevindingen over Zwolle zijn ook te lezen op zijn website.

Reactie wethouder
Wethouder Jan Brink laat weten dat de berekeningen van Verhoef niet kloppen, omdat hij uitgaat van calculaties die voor het bedrijfsleven normaal zijn, maar voor gemeentes niet. ‘Wij moeten bijvoorbeeld toevoegingen en onttrekkingen aan reserves opnemen in resultaat, bij bedrijven is dat anders.’

Back to top button