woensdag , 1 februari 2023
Stadhuis Zwolle

Jacht op bestuurders en accountant van Muzerie

De Stadkamer en het stadsbestuur willen dat bestuurders van de Muzerie aansprakelijk worden gesteld voor de tekorten. Ook zijn er vraagtekens bij de accountant die de jaarrekening heeft goedgekeurd.

De Muzerie kampt met een tekort van 223 duizend euro. Het onverwacht grote negatieve eigen vermogen van Muzerie roept ook de vraag op of de directeurbestuurder en/of de Raad van Toezicht hun taken niet hebben uitgevoerd zoals van hen mocht worden verwacht, stelt het college van B en W. Tevens zijn vragen gerezen over de rol van de accountant van de Muzerie.

Benadeelde partij
De Stadkamer – en niet de gemeente – is in beide gevallen juridisch gezien de benadeelde partij. De Stadkamer zou derhalve de directeur-bestuurder en/of Raad van Toezicht van de Muzerie bestuurlijk aansprakelijk kunnen stellen voor de totstandkoming van het negatief eigen vermogen. Er zal dan nader onderzoek moeten worden gedaan. Wat de uitkomst daarvan zal zijn, kan op dit moment niet worden voorspeld. ‘Wij vinden het belangrijk om deze mogelijkheden toch na te gaan om zo het tekort te verhalen en duidelijk te maken dat we de bestuurlijke verantwoordelijkheid van gesubsidieerde instellingen serieus nemen’, stelt het college. Er zou bij de Muzerie loon in natura zijn betaald en belastingaangiften onjuist zijn ingevuld.

Ontslagen
De raad moet daar vanavond nog wel mee akkoord gaan, want zo’n onderzoek kost geld dat waarschijnlijk moet worden betaald door de gemeente. De Stadkamer kan een extra investering niet meer voor haar rekening nemen, omdat zij ook al de lasten hebben van de asbestproblematiek. Eerder werd bekend dat er ontslagen zullen vallen bij de Stadkamer, waar ook de nieuwe bibliotheek bij hoort.