‘Je merkt dat Zwolse politiek die windmolens wil’

Er komt steeds meer weerstand tegen de plannen om 150 meter hoge windmolens te plaatsen vlakbij de woonwijken Spoolde, Westenholte en Stadshagen.

De gemeente Zwolle is momenteel aan het onderzoeken of er 3 tot 5 windmolens van 150 meter hoogte op het bedrijventerrein van Scania kunnen worden geplaatst. Het idee zelf komt van Scania, Hogeschool Windesheim en Blauwvinger Energie. En dáár gaat het al fout, zegt bewoner Jac de Boer die met anderen een actiecomité is begonnen. ‘De gemeente moet zelf het initiatief nemen, zich niet laten dicteren door een groot bedrijf. De gemeente moet uiteraard nadenken over hoe duurzame energie in Zwolle moet worden ingepast en windenergie hoort daar op dit moment bij. Daarom is het belangrijk dat de gemeente zelf bepaalt wat geschikte gebieden daarvoor zijn. Daarbij zal de impact op de leefbaarheid en veiligheid op een juiste manier worden gewaardeerd. Dit moet niet worden overgelaten aan bedrijven.’

Klankbordgroep
Een eerder voorstel om specifiek over dit onderwerp met de Zwolse burgers in gesprek te gaan, is afgeschoten. Volgens een meerderheid van de politiek is er inmiddels al een zogenoemd stadsgesprek gaande. Die zou bijvoorbeeld plaatsvinden in de klankbordgroep die is opgesteld. Maar die werkt niet, zegt De Boer die er zelf ook in zit. ‘Vanaf het eerste moment was niet duidelijk wat het doel van de klankbordgroep zou zijn. Oorspronkelijk dachten we dat het om een adviesrol zou gaan, halverwege het proces zou het om een advies- óf informatierol gaan en pas in de laatste meeting van 12 december kregen we te horen dat we een adviesgroep zouden worden.’

Milieuorganisaties
Volgens De Boer kan dat eigenlijk niet. ‘Deze klankbordgroep bestaat voor de helft uit vertegenwoordigers van verenigingen, bedrijven en milieuorganisaties en voor de andere helft uit bewoners van de woongebieden rondom Voorst. Wijkverenigingen kunnen helemaal geen standpunt bepalen, want een deel van de bewoners is voor en een deel is tegen. De helft is op zo’n manier monddood gemaakt. Wat opvalt is dat je in dit proces nooit unanimiteit zal krijgen. Dat is wellicht ook niet de bedoeling.’

Actiecomité
De Boer heeft besloten om naast de klankbordgroep samen met bewoners een actiecomité op te richten: www.tegenwindvoorst.nl. ‘We merkten ook op dat de klankbordgroep niet de juiste informatie naar de gemeente stuurt.’ De actiegroep zelf heeft al gesprekken met de Zwolse politiek gehad. ‘Veel van hen zeggen dat ze nog geen standpunt hebben bepaald, maar je merkt aan alles dat de politiek héél veel belang heeft om dit project er ten koste van de buurtbewoners doorheen te drukken.’

Eerder was er ook al scepsis bij buurtbewoners over de onafhankelijkheid van onderzoeksbureau Pondera. Die moet nu voor de gemeente Zwolle een quickscan uitvoeren, maar deed dat óók al in 2014 voor Scania.

Back to top button