zaterdag , 2 maart 2024
Swollwacht

Jurgens overweegt aansluiting bij andere fractie

Britt JurgensBritt Jurgens overweegt zich aan te sluiten bij een andere fractie in de Zwolse gemeenteraad. Dat zegt ze na het besluit van Swollwacht om haar de deur te wijzen, een beslissing die ze onbegrijpelijk vindt.

Britt Jurgens heeft de hele nacht niet geslapen, sinds donderdagavond om 23.50 uur de fatale mail van Swollwacht haar inbox bereikte. Daarin las ze dat fractievoorzitter William Dogger en raadslid Cemal Yildirim in samenspraak met bestuursvoorzitter Jeffrey Satoor de Rootas hebben besloten haar uit de partij te zetten. Die mededeling kwam nadat het trio een gesprek met Jurgens wilde waar ze niet kwam opdagen. Swollwacht zegt in een verklaring: ‘Dit vervelende- maar noodzakelijk besluit – is genomen omdat er sprake was van een stagnerende samenwerking welke niet overbrugbaar is gebleken.’ Jurgens reageert nu bij zwollenu.nl.

Bent u verbaasd over het besluit?
‘Deze beslissing kwam totaal onverwachts. Helemaal de aanleiding daarvoor. Het was simpel: ik wilde een één op één gesprek met fractievoorzitter William Dogger. Na dat verzoek ontstond er een heel vreemde mailwisseling en gisteren kreeg ik om 23.50 uur te horen dat ik uit de fractie ben gezet. Onbegrijpelijk. Ik heb de hele nacht wakker gelegen, maar zit vol met adrenaline.’

U heeft het niet zien aankomen?
‘Niet op deze manier. Ik zat tijdens het reces op vakantie in Kaapverdië na te denken over het jaar 2014. Ook over de situatie bij Swollwacht en dan vooral over de verdeling van fractietaken. Toen ik een opsomming van mijn taken maakte, kwam ik erachter dat het wel heel wat was. Ik had veel portefeuilles, deed de social media voor de partij, was een website aan het ontwikkeling en een bijpassende huisstijl.’

Het was veel werk?
‘Ik wilde bijvoorbeeld niet meer woordvoerder voor financiën zijn. Maar als ik dat meldde, kreeg ik als antwoord dat de anderen in de fractie dat ook niet wilden, dus moest ik het maar blijven doen. Ik kwam tot de conclusie dat ik daar een gesprek met William Dogger over wilde, één op één. Sinds maart 2014 had ik dat niet meer gehad, terwijl het in het bedrijfsleven toch normaal is om af en toe met je leidinggevende te praten en te evalueren? Zo is het begonnen.’

Wanneer kwam het verzoek voor zo’n gesprek?
‘Het gesprek heb ik afgelopen maandag aangevraagd, maar al snel werd duidelijk dat het niet zou worden gehonoreerd.’

En toen?
‘De twee overige fractieleden en de bestuursvoorzitter wilden dat ik met hen gisteren (donderdag) gezamenlijk om de tafel zou gaan zitten. Ze hebben geëist dat ik daar zou komen. Ik heb geweigerd, omdat het duidelijk was dat ik alleen met Dogger wilde spreken. Mijn vragen waren voor hem.’

En nu?
‘Ik ga mijn raadszetel niet teruggeven aan Swollwacht. Ik ben met voorkeursstemmen gekozen en de mensen die op mij hebben gestemd verdienen het dat ik namens hen in de raad zit om hun belangen te behartigen. Ik zal binnenkort overwegen hoe ik die raadszetel zal invullen. Ik kan bijvoorbeeld alleen doorgaan of me aansluiten bij een andere partij.’

Aan welke partij zit u te denken?
‘Dat houd ik nog even voor me.’