vrijdag , 1 maart 2024

Keihard oordeel over Stichting Driezorg in Zwolle

De kwaliteit van de zorg in de elf instellingen van Stichting Driezorg in Zwolle schiet ernstig tekort. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is er bovendien geen vertrouwen in het bestuur om verbeteringen te laten optreden. De stichting is onder verscherpt toezicht gesteld.

Stichting Driezorg heeft elf locaties in Zwolle waar ouderenzorg wordt verleend. Er wonen zo’n 1.600 cliënten en werken ongeveer 1.200 mensen.

Onvoldoende kennis
De beoordeling van de IGZ is keihard over Stichting Driezorg. Medewerkers zouden onvoldoende kennis en vaardigheden hebben om dementerende patiënten adequaat te helpen. Ook schiet de Zwolse instelling ernstig tekort op het gebied van medicatieveiligheid. Tevens heeft de IGZ het idee dat het bestuur van Driezorg de risico’s op het gebied van kwaliteit en veiligheid niet goed in beeld heeft.

De 11 locaties van Stichting Driezorg in Zwolle:

Arcadia – Hogenkampseweg 150

De Wendakker – Wintersdijkstraat 30

Ensemble – Belvederelaan

Berkumstede/De Wissel – Erasmuslaan 50

De Havezate – Gombertstraat 350

De Kievitsbloem – Patriottenlaan 3

De Venus – Spoolderbergweg 19

Fermate – Händellaan 315

Hof van Bloem – Hof van Bloem 5 (Hattem)

Rivierenhof – Zijpe 4

Westenhage – Voorsterweg 44-001