Kerk: 600 mensen welkom, geen mondkapje, zingen wordt aangemoedigd

Ondanks de verscherpte coronamaatregelen van het kabinet zal de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst zondagĀ  ‘gewoon’ drie kerkdiensten met 600 man houden. Mondkapjes worden afgeraden, omdat ‘zang een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de eredienst.’

De kerk in Staphorst wijst naar de overheid die geen eenduidig advies geeft over het zingen in de kerk. ‘Over het wel of niet verantwoord zijn van gemeentezang kan de overheid geen eenduidig advies geven. Uit de adviezen van deskundigen blijkt o.a. dat de mate van ventilatie van een gebouw, het aantal aanwezigen en het volume van het gebouw van wezenlijk belang zijn voor het risico op besmetting. Aangezien de gemeentezang een wezenlijk belangrijk onderdeel is van de eredienst, hebben kerkenraad en kerkvoogdij dit zorgvuldig afgewogen en besloten om wel te blijven zingen’, aldus de kerk in een mededeling naar haar bezoekers.

Elk gemeentelid, jong of oud, wordt van harte uitgenodigd om de kerkdiensten bij te wonen, stelt de Hersteld Hervormde Kerk.

Maximaal dertig personen
In de aangescherpte coronamaatregelen die het kabinet heeft opgesteld, vormen religieuze ontmoetingen een uitzondering. Andere evenementen moeten een maximum van dertig personen aanhouden, voor kerken geldt dat niet. Ook in Staphorst neemt het aantal besmettingen de laatste dagen fors toe, meldde het RIVM eerder.

Als het toch fout gaat, hebben ze HIER iets aan.

Back to top button