woensdag , 21 februari 2024

Kerkelijke Wijkteams willen naam niet veranderen

De Kerkelijk Wijkteams zijn niet van plan om hun naam te wijzigen. De fractie van de VVD vroeg daarom, omdat de naamgeving te veel lijkt op die van de Sociale Wijkteams. De kerken deelden ook nog een sneer uit aan de fractie van D66 in Zwolle.

Tijdens de raadsvergadering was er veel onduidelijkheid over een persbericht van het Diaconaal Platform Zwolle en Podium van Kerken. Daarin werd de suggestie gewekt dat er casussen zouden worden gedeeld tussen de Sociale Wijkteams en de nieuw op te richten Kerkelijke Wijkteams. De fractie van D66 vreesde dat de privacy in het geding zou zijn en vroeg opheldering aan verantwoordelijk wethouder Nelleke Vedelaar (PvdA). Die verzekerde dat er van schending van privacy geen sprake kan zijn. ‘Onafhankelijke toegang tot zorg en ondersteuning, maar wel goede samenwerking met vrijwilligers.’

Verwarring
VVD-raadslid Johran Willegers wilde ook graag dat de Kerkelijke Wijkteams hun naam zouden veranderen, omdat die te veel zou lijken op die van de Sociale Wijkteams. ‘Mensen hebben soms al problemen om bij de juiste instantie te komen, dit kan tot meer verwarring leiden.’ Vedelaar beloofde om hierover met het Diaconaal Platform Zwolle en Podium van Kerken in gesprek te gaan.

Misverstand
De organisaties laten ZwolleNu echter weten niet van plan te zijn de naam te veranderen. ‘Juist om de scheiding tussen Kerk en Staat helder te houden blijft de naam gehandhaafd’, zegt Mink de Vries namens de kerken. Hij zegt ook dat de geemeenteraad in het vervolg beter de vragen aan de kerken kan stellen. ‘In het persbericht is er geen sprake van gezamenlijke regie, en verantwoordelijk, tussen kerken en overheid. Wij gaan daarom ook uit van een misverstand. We achten D66 namelijk hoog. Daarom stellen wij de Raad voor om vragen over Kerkelijke Wijkteams aan de kerken te stellen, en niet aan de verantwoordelijke wethouder, Nelleke Vedelaar, van de Sociale Wijkteams.’

De Vries snapt niet dat D66 de zaak aanhangig heeft gemaakt. ‘In het persbericht is bewust een alinea opgenomen om nog eens duidelijk de scheiding tussen kerk en staat uit te leggen. Het is bijzonder, maar niet toevallig, dat juist de fractie van D66 hier vragen over stelt. Niet toevallig omdat deze partij de hoeder en bewaker is van de scheiding tussen kerk en staat. Bijzonder omdat je juist daarom van deze partij mag verwachten dat zij de scheiding tussen kerk en staat, in profiel en positionering, ook zelf begrijpt.’