vrijdag , 1 maart 2024

Kinderdagverblijven scoren slechter in Zwolle

Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in Zwolle hebben het afgelopen jaar slechter gescoord bij de naleving van de regels.

De GGD heeft gecontroleerd op naleving van regels bij kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in Zwolle. Beoogd was dat 75% van de instellingen in de stad aan de eisen zou voldoen, maar dit is slechts 61%. De SP heeft hier vragen over gesteld aan het college van B en W, maar die weet daar het antwoord ook niet meteen op. ‘Er is geen duidelijke oorzaak aan te wijzen voor de lagere spontane naleving in 2014 dan in de jaren ervoor. De GGD heeft in 2014 op dezelfde wijze toezicht gehouden als de jaren ervoor en ook de gemeente heeft op dezelfde wijze gehandhaafd’, aldus het College.