Klimaattop in Zwolle, 40 internationale onderzoekers in stad voor overleg

Een groep van ruim 40 internationale onderzoekers zijn deze week in Zwolle bij elkaar gekomen om antwoorden te vinden over de vraag hoe de regio Zwolle zich verder kan ontwikkelen in het licht van klimaatverandering

De onderzoekers zijn verbonden aan de zogenoemde 4TU Centre for Resilience Engineering, een samenwerkingsverband van de vier Technische Universiteiten in ons land. Deze 4TU Resilience Community onderzoekers hebben zich onder andere gebogen over de vraag hoe de regio Zwolle zich verder kan ontwikkelen in het licht van klimaatverandering. En hoe de regio klimaatadaptatie leidend kan maken bij alle ontwikkelingen in de 22 gemeenten van Regio Zwolle. Hun tweedaags bezoek aan Zwolle stond in het teken van kennisuitwisseling rond het internationale thema resilience (veerkracht), waarbij zij zich verdiepten in de ontwikkelingen in deze regio.

Regio Zwolle als experimenteergebied
Het bezoek is interessant voor de Regio Zwolle dat onlangs werd aangewezen door het Rijk als NOVI-gebied (Nationale Omgevingsvisie). De regio is daarmee gedurende enkele jaren een experimenteergebied. Een klimaatbestendige groeiregio en ‘Delta van de Toekomst’, waarin klimaatadaptatie en water leidend zijn voor alle ontwikkelingen; denk aan woningbouw, infrastructuur, agrarische bedrijvigheid en sociaaleconomisch.

Europa
De verwachting is dat de status van NOVI-gebied vaker bezoeken van (inter)nationale delegaties zal aantrekken. Ook wordt verwacht dat de onderzoeken en experimenten inzichten gaan opleveren die Nederland, maar ook regio’s en landen in Europa en de wereld kunnen helpen bij het ontwikkelen van veerkracht en toekomstbestendigheid.

Back to top button