Koning bezoekt Isala

Zijne Majesteit de Koning heeft vrijdagmiddag 27 maart een bezoek gebracht aan het Isala Ziekenhuis in Zwolle in het kader van de bestrijding van het coronavirus (COVID-19).

De Koning sprak tijdens zijn bezoek onder meer met artsen, medewerkers van het crisis coördinatieteam en leden van de Raad van Bestuur, waaronder voorzitter Rob Dillmann, over de manier waarop het regioziekenhuis omgaat met de crisissituatie. Om goed voorbereid te zijn op de verwachte piek in de toestroom van nieuwe corona-patiënten, heeft Isala onder andere maatregelen tegen infecties aangescherpt, de Eerste Hartlonghulp en de Spoedeisende Hulp samengebracht en planbare, niet-acute zorg afgeschaald. Een triagetent is alvast uit voorzorg buiten het ziekenhuis opgesteld om corona-patiënten tijdens die verwachte piek vroegtijdig van andere patiënten te scheiden, waardoor het besmettingsrisico wordt verkleind.

Samenwerking
Tijdens het bezoek van de Koning kwam ook de samenwerking in de regio en met Brabantse ziekenhuizen aan bod. Naast Zwolle heeft de ziekenhuisorganisatie nog vier locaties in Meppel, Steenwijk, Kampen en Heerde. Door centraal beheer worden schaarse middelen zoals mondkapjes naar behoefte uitgegeven in de regio. Om overname-verzoeken van patiënten uit Brabant te stroomlijnen, is Isala zogenoemd Buddy-ziekenhuis van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch.

Foto: Koninklijk Huis

Psychologische bijstand
Ook werd de Koning geïnformeerd over de speciale aandacht die Isala besteedt aan psychosociale bijstand voor patiënten, familieleden, artsen en medewerkers. De Koning sprak met verpleegkundigen over de grote impact van het isoleren van de verpleegafdeling op patiënten en familieleden. Ook de persoonlijke effecten van de hoge werkdruk op het zorgpersoneel en het verzorgen van ernstig zieke patiënten kwamen aan bod.

Steun en waardering
Door middel van telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Foto: Koninklijk Huis
Back to top button