zondag , 25 februari 2024
Asbest Openluchtbad

Kosten asbestverwijdering Openluchtbad drie keer zo hoog

De gemeente Zwolle heeft opnieuw een verkeerde berekening gemaakt voor de verwijdering van asbest. Bij het Openluchtbad aan de Ceintuurbaan zijn de kosten voor asbestverwijdering drie keer zo hoog als eerder werd gedacht, geen 50.000 euro maar 150.000 euro.

Bij onderhoudswerkzaamheden aan de ligweide van het Openluchtbad is in het najaar van 2018 een asbestleiding geraakt. Daardoor is het noodzakelijk om een sanering uit te voeren van de gehele ligweide. De kosten die daarvoor nodig waren, zouden 50.000 euro bedragen. Nu blijkt dat dat echter een verkeerde schatting was. Er moet in ieder geval nog eens 100.000 euro extra bij.

De asbest-zaak van het Openluchtbad staat los van de asbestinventarisatie van de buitensportaccommodaties in Zwolle die op dit moment wordt uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zullen binnenkort aan het College kenbaar worden gemaakt .

Eerder moesten er ook al miljoenen extra worden uitgetrokken om het asbest in het pand van de nieuwe bibliotheek aan de Zeven Alleetjes op te ruimen. Ook toen werd er door de gemeente een verkeerde inschatting van de kosten gemaakt.

Naar verwachting kan de ligweide bij de opening van het zwemseizoen gewoon gebruikt gaan worden.