‘Krapte op woningmarkt is in Zwolle het grootst’

Zwolle kent zo ongeveer de grootste krapte op de woningmarkt in heel Nederland. Ook de komende jaren kampt de stad met een groot woningtekort. Dat zegt de gemeente in een toelichting om de zogenoemde Omgevingsvisie, een doorkijk naar Zwolle in 2030.

Inwoners konden reageren op de plannen die het stadsbestuur heeft voor de Omgevingsvisie. Veel van hen twijfelen of Zwolle wel moet doorgroeien. Zij houden van Zwolle juist omdát het niet zo groot is: hier heerst nog de menselijke maat en is het groen altijd dichtbij. Een grote groei van Zwolle mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid, klimaatbestendigheid en de identiteit van de stad. Waarom gaat de omgevingsvisie uit van groei?

1000 woningen per jaar
Volgens de gemeente ontkomt Zwolle niet aan het bouwen van meer woningen, omdat de krapte op de woningmarkt enorm is. ‘We gaan dit tekort weg werken en daarvoor tot 2030 jaarlijks 1000 woningen bijbouwen.’ Er komen dus woningen bij in Zwolle, vooral in Stadshagen en in een aantal grote ontwikkelprojecten in de bestaande stad, zoals de transformatie van de spoorzone. Meer woningen, betekent automatisch meer inwoners, meer Zwollenaren.’

Zwolle zal ook de hoogte in gaan bouwen. Op locaties buiten het centrum liggen er plannen voor woontorens die 70 meter hoog mogen worden.

Back to top button