Krekenbuurt in Aa-landen nu officieel monument

De Krekenbuurt in de Zwolse wijk de Aa-landen van architect Benno Stegeman is door het college van B en W van Zwolle definitief aangewezen als gemeentelijk monument.

Bewoners die hun woning nog even groen, blauw of wit willen verven zijn te laat.  Ook wie de voegen van het huis wil vervangen zal daarvoor eerst een vergunning (600 euro per stuk) moeten betalen.

Het is evenwel niet verplicht de huizen in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Wel gaat de gemeente, die voor goedkeuring op 30 juni het groene licht kreeg van de monumentencommissie, een kleurhistorisch onderzoek doen, waarna er een kleurvoorstel voor de woningen komt. Na een inspraakavond op 7 maart van dit jaar zijn er twaalf zienswijzen (bezwaren) ingediend.

Back to top button