vrijdag , 1 december 2023

Liefst 49 duizend mensen wachten op sociale huurwoning in Zwolle

Er stonden begin van dit jaar 49 duizend mensen ingeschreven bij de Woningzoeker in Zwolle. Zij wachten gemiddeld negen jaar op een appartement en elf jaar op een huis. 

Het hoge aantal ingeschrevenen was nog vóórdat er regiogemeentes zijn toegevoegd aan de Woningzoekers. Dat blijkt uit een bijdrage van de Zwolse PvdA-fractie tijdens de begrotingsbehandeling. ‘Voor ons is het dan onbegrijpelijk dat het college nog steeds vasthoudt dat we niet meer sociale huurwoningen bouwen. Wat de PvdA betreft kun je niet genoeg sociale huurwoningen hebben, die zorgen ervoor dat de prijzen van huizen beperkt blijven door een alternatief te bieden buiten de markt. Het college zei het bij het debat over de Aa-landen zelf: de vraag naar sociale huurwoningen is heel groot en duurdere woningen komen vaak niet van de grond. Bovendien bouw je sociale huurwoningen een stuk sneller: je hoeft niet te wachten op kopers.’