Luttekestraat krijgt make-over, meer ruimte voor terrassen

Ondernemers en de gemeente Zwolle hebben samen een plan opgesteld om de zuidwestelijke entree van de binnenstad van Zwolle te verbeteren. Het plan bestaat onder meer uit het herinrichten van de Luttekestraat en omgeving en de oprichting van de stichting ‘Museumkwartier’.

Enige tijd geleden spraken ondernemers in de Luttekestraat hun zorgen uit over de afname van het bezoekersaantal. Een onderzoek bevestigde deze zorgen. Er werd een eerste inloopavond voor ondernemers, bewoners en pandeigenaren georganiseerd. Een aantal van de deelnemers is vervolgens samen met de gemeente aan de slag gegaan met een actieplan. De raad stelde hiervoor 40.000 euro beschikbaar. ‘Als de plannen worden goedgekeurd, is er ook geld beschikbaar voor de aanpassingen in de openbare ruimte. Hiermee krijgt dit gebied echt een aantrekkelijker uitstraling. Goed voor ondernemers, bezoekers en inwoners’  aldus wethouder Binnenstad en Economie René de Heer.

Onduidelijke profilering
Een goede routing naar de Luttekestraat is belangrijk, net als een herkenbaar en onderscheidend profiel voor de straat en het omliggende gebied. Ook moet dit deel van de binnenstad beter vindbaar zijn in de stad én in de media. Tot slot willen ondernemers en gemeente graag dat bezoekers langer gaan verblijven in de Luttekestraat en de omgeving ervan.

Museumkwartier in oprichting
Ondernemers in het gebied richten nu de stichting Museumkwartier op. Ondernemers van de Luttekestraat, Blijmarkt, Papenstraat en het Grote Kerkplein worden uitgenodigd om hiervan lid te worden. Doel van de stichting is om de profilering, vindbaarheid in media en aantrekkelijkheid te verbeteren. De stichting gaat onder meer een website bouwen en gezamenlijke activiteiten organiseren.

Meer terrassen
Ruimtelijke ingrepen in de Luttekestraat, Korte Luttekestraat, Blijmarkt, Papenstraat en Papendwarsstraat zijn nodig om bij te dragen aan de doelstellingen van de stichting.
Om het verblijf in het gebied te verlengen, wordt meer ruimte voor terrassen gecreëerd. Het is de bedoeling om zo de verschillende terrasruimtes op de Grote Markt en het Grote Kerkplein met elkaar te verbinden. Daarbij kan bijvoorbeeld eenheid in de straatstenen helpen. Door de parkeerplaatsen aan de Blijmarkt te vervangen door een laad-/losstrook, ontstaat ruimte voor een breder trottoir. Zo wordt meteen de looproute vanuit bijvoorbeeld museum de Fundatie met de Luttekestraat verbeterd. Met de ontwikkeling van De Blijde (voormalige X-Ray) met daarin woningen en winkelruimtes worden ook hier aanpassingen gedaan.

Planning
Bij de herinrichtingswerkzaamheden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de winkeliers en horecaondernemers. Het streven is dat de werkzaamheden in het 2e kwartaal van 2021 gereed zullen zijn. Het college legt het plan nu voor aan de raad.

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]Mondkapjes nodig? Of zelf maken? Kijk hier.[/box]

Back to top button