vrijdag , 9 december 2022
Gemeentehuis Zwolle

‘Malversaties bij Muzerie’

Voor de Zwolse fractie van de VVD is het klip en klaar: er hebben malversaties plaatsgevonden bij de Muzerie. Die opstelling zorgde voor nogal wat rumoer in het stadhuis, zeker bij de betreffende wethouder.

Ruim twee ton is het tekort dat de Muzerie heeft achtergelaten als erfenis bij de fusie met de Stadkamer (het nieuwe concept waaronder ook de bibliotheek valt). En hoewel er nog geen gedegen onderzoek naar die financiële domper is gedaan, wees de Zwolse fractie van de VVD al keihard een schuldige aan. ‘Muzerie-malversaties’, noemde raadslid Thom van Campen het. Ook de SP wees – in iets minder strenge mate – naar de bestuurders van de Muzerie. Fractievoorzitter Frank Futselaar: ‘U zou eens moeten praten met oud-werknemers. Dan hoort u van alles.’

Grote woorden
De beschuldigingen zorgden voor ophef tijdens het debat over de tekorten van de Muzerie. Wethouder Jan Brink: ‘Dat zijn grote woorden die binnen het gebied van het strafrecht liggen. Daar wil ik me niet aan verbinden.’ Ook de Swollwacht-fractie was verbaasd over de wijzende vinger van de VVD. ‘In dit land is iedereen onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. U dient vanavond nog met bewijzen te komen, anders moet u die woorden inslikken.’ Dat deed de VVD uiteindelijk niet.

Ontslagen
Uiteindelijk bleek in het debat dat het tekort in eerste instantie op het bordje van de Stadkamer komt te liggen. Zij moet in de eigen exploitatie een manier zien te vinden om de rode cijfers weer zwart te maken. Enkele fracties, waaronder ook de SP, vond dat er best in het personeel zou kunnen worden gesneden.
Alleen de PvdA ging pal voor de Stadkamer staan. Volgens raadslid Patty Wolthof moet de gemeente opdraaien voor de tekorten. Dat kwam haar op veel kritiek te staan, omdat het uiteindelijk de belastingbetaler zal zijn die de ruim twee ton voor haar rekening moet nemen.