Manege De Haerst vraagt faillissement aan

Eigenaren Landstede en Deux Alpes hebben vandaag het faillissement aangevraagd voor Hippisch Centrum De Haerst in Zwolle.

De Haerst kampt al jaren met een niet sluitende exploitatie. Pogingen om de bedrijfsvoering rendabel te maken zijn niet gelukt. De manage stond al twee jaar lang in de stille verkoop maar tot op heden is nog geen nieuwe koper gevonden.

Landstede is in 2006 gestart met De Haerst. Toentertijd werd van onderwijsinstellingen een ondernemende houding gevraagd, het starten van eigen leerbedrijven paste hierbij. Landstede wilde het hippisch centrum benutten om een betere verbinding te maken tussen onderwijs en praktijk, maar die doelstelling werd onvoldoende gehaald.
Met het onderwijs werd samengewerkt in de hippische opleiding, maar de intentie om ook samen te werken op andere vakgebieden zoals horeca is helaas niet gerealiseerd. Hierdoor werden de kosten voor Landstede in verhouding tot de onderwijs-opbrengsten te hoog.

Theo Rietkerk
Het afstoten van De Haerst past bij het door bestuursvoorzitter Theo Rietkerk in 2014 ingezette afbouwen van niet-onderwijsactiviteiten en de gewijzigde visie van de Onderwijsinspectie op ‘ondernemend onderwijs’. Landstede wil de verbinding met de praktijk vasthouden maar als onderwijsinstelling niet meer financieel risicodrager zijn.

Back to top button