Koningsdag Zwolle

‘Manifestaties op Koningsdag moeten wél kunnen’

Vreedzame manifestaties, zonder overlast voor het koninklijk paar en voorbijgangers, moeten ook op Koningsdag mogelijk zijn. Dat stelt GroenLinks voor in een amendement bij de gemeenteraadsvergadering van maandagvanavond.

Daar wordt besloten over de ‘Koningsdagverordening en aanwijzing veiligheidsrisicogebied’. GroenLinks vindt dat een eventuele manifestatie zelfs een nog kleurrijker karakter kan geven aan de Koningsdagviering.’Zo wordt centraler dan in het raadsvoorstel, op deze feestdag uitgedragen: In Nederland is vrijheid om verschillend te denken en dit te uiten, met respect voor andere meningen’.

Vuurwapens
Voor Koningsdag zijn er tal van veiligheidsmaatregelen voor de inwoners van de binnenstad en bezoekers van het centrum. Dat is nodig, denkt de burgemeester. Hij zegt in een nota aan de gemeenteraad het volgende: ‘Dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarbij personen of groeperingen een dusdanig gedrag vertonen dat daarmee de openbare orde wordt verstoord, gevaar wordt veroorzaakt, danwel anderszins ernstige wanordelijkheden ontstaan. (…) Dat dit gepaard kan gaan met het bezit en gebruik van (vuur)wapens, hetgeen groot gevaar oplevert voor de openbare orde en rechtsorde.’