vrijdag , 1 december 2023
Lekkerbekkenmarkt

Markt in Zwolle krijgt andere opzet

De markt in Zwolle krijgt een andere opzet. Dat was nodig ook, want de bezoekers – vooral op de vrijdagen – lopen terug.

Een nieuwe open indeling, een divers aanbod, concentratie van de biologische waren op de Melkmarkt, betere promotie en een maandelijkse Lekkerbekkenmarkt op het Grote Kerkplein. Onder meer daarmee wil de markt in het Zwolse stadshart – op vrijdag en zaterdag – de (regionale) aantrekkelijkheid en levendigheid laten toenemn.

Mix
De afgelopen periode hebben de marktkooplieden zelf, samen met de gemeente en met de inzet van externe deskundigen, concrete stappen bedacht om de aantrekkelijkheid van de centrummarkt te vergroten. De marktkooplieden zetten ook nadrukkelijk in op overleg en samenwerking met de Zwolse horeca en met winkeliersvereniging Citycentrum. Dat uit zich bijvoorbeeld door de gezamenlijke inzet om de Grote Markt tijdens marktdagen een aantrekkelijk plein te laten zijn met een mix van markt, horeca en cultuur.