Maximum snelheid A28 niet op matrixborden

Het is onmogelijk om de maximumsnelheid op de A28 op de matrixborden boven de snelweg weer te geven. De fractie van GroenLinks in Zwolle had hier eerder voor gepleit.

Het stadsbestuur heeft overleg gehad met Rijkswaterstaat, maar uit die gesprekken blijkt dat het vrijwel onmogelijk is. ‘Op de matrixborden wordt de snelheid niet aangegeven, omdat daar de pijlen op worden aangegeven van de stroken die open zijn. Daarnaast is het nu technisch niet mogelijk om de maximum snelheid erop te zetten en om dit technisch mogelijk te maken kost veel geld. Daarnaast is het landelijk beleid om op de kantelwalsborden de maximum snelheid aan te geven. De matrixborden worden bij filevorming ingezet als signaleringsborden met de daarop 50, 70 of 90km/u om aan te geven dat er verderop iets aan de hand is’, aldus het college.

Groot onderhoud A28
Wel zal dit jaar groot onderhoud gaan plaatsvinden aan de A28. De eerste (voorbereidende) werkzaamheden zullen in maart van start gaant. Bij de werkzaamheden worden de huidige kantelwalsborden (lamelborden) vervangen. Bij de vervanging komt ook op deze borden de geldende maximum snelheid te staan. Bij open spitsstrook 80 km/u en bij gesloten spitsstrook 100 km/u. Daarnaast zal aan het eind van alle opritten een 100 km/u-bord worden geplaatst met als onderschrift ‘bij gesloten spitsstrook’. Dit zou de duidelijkheid over de toegestande snelheid moeten verbeteren.

Back to top button