Maximumsnelheid naar 30km/u in deel van Stadshagen

Als oplossing voor een deel van de verkeersproblematiek bij de rotonde Eli Heimanslaan in Stadshagen wordt gaat de maximumsnelheid in de omgeving terug van 50 km/u naar 30 km/u. Dat staat in een zogenoemde informatienota van het College van B&W.

In november 2021 heeft het college ingestemd met de voorkeursvariant van de rotonde, een bypass, als oplossing voor een deel van de verkeersproblematiek bij de rotonde Eli Heimanslaan. Door deze bypass wordt filevorming voor autoverkeer verminderd en de veiligheid voor fietsers en voetgangers verbeterd.

Nu is ook bekend dat de maximumsnelheid in de buurt terug gaat naar 30 km/u. Dit geldt voor de gehele route Eli Heimanslaan, Jac. P. Thijsselaan en Laan der Molens. Op 11 oktober is er een inloopbijeenkomst voor alle bewoners van de buurten Breezicht en Breecamp. De uitvoering van de werkzaamheden moet beginnen in het tweede kwartaal van 2024.

Back to top button