zaterdag , 2 december 2023
Station Zwolle

Meer zitplaatsen voor treinreizigers Zwolle-Emmen

Treinreizigers op het traject Zwolle – Emmen krijgen 165 extra zitplaatsen in de spits vanaf medio 2016.

Gedeputeerde Staten van Overijssel en Drenthe hebben Arriva opdracht gegeven voor de aanschaf van drie extra tussentreinstellen waarmee spitstreinen verlengd kunnen worden. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en beide provincies financieren de uitbreiding van het vervoer. Het totale bedrag is € 6 miljoen, waarvan het Rijk € 3 miljoen en ook Overijssel en Drenthe gezamenlijk € 3 miljoen betalen.

Spits mijden
Daarnaast gaat de provincie Overijssel in nauwe samenwerking met Zwolse onderwijsinstellingen en bedrijven bekijken wat de mogelijkheden zijn om de reizigersstromen nog beter over de dag te verspreiden, zodat de vraag naar en aanbod van het vervoer beter op elkaar aansluiten.

Meer reizigers
Arriva rijdt, in opdracht van de provincies Overijssel en Drenthe, sinds eind 2012 de Vechtdallijnen met 14 treinen. Het aantal reizigers is de afgelopen twee jaar sterk gegroeid en die trend lijkt zich ook naar de toekomst door te zetten. Afhankelijk van de vraag wordt de inzet van het beschikbare materieel hier op afgestemd door met langere of kortere treinen te rijden. Deze maatregelen zijn op dit moment voldoende om de drukte in goede banen te leiden.

Comfortabel reizen
De gedeputeerden Gerrit Jan Kok en Henk Brink, verantwoordelijk voor openbaar vervoer in Overijssel en Drenthe, verwachten dat met de capaciteitsverruimende maatregelen en de afspraken met onderwijsinstellingen en organisaties de reizigers ook in de toekomst op een comfortabele manier van de Vechtdallijnen gebruik kunnen blijven maken. Het vervoer wordt hiermee ook aantrekkelijker voor nieuwe reizigers.