Meer Zwollenaren in de knel, gemeente wil eenvoudigere inkomensregelingen

De gemeente Zwolle ziet dat veel Zwollenaren worstelen met rondkomen, waaronder jongeren en zzp’ers. Ze wil daarom dat meer Zwollenaren met lage inkomens gebruikmaken van vergoedingen en extra’s die er voor hen zijn. Het college stelt de raad daarom voor om inkomensregelingen bekender en toegankelijker te maken. Ook moeten regelingen makkelijker aan te vragen zijn. Daarnaast is het voorstel om partners als Op Orde meer te ondersteunen, zodat ze inwoners nog beter kunnen informeren en helpen bij het aanvragen van inkomensregelingen.

Wethouder kansengelijkheid Michiel van Willigen: ‘Als gemeente vinden we het belangrijk om hulp dicht bij onze inwoners te organiseren. Hierbij willen we iedereen bereiken die recht heeft op inkomensregelingen. Daarom nemen we ons huidige beleid kritisch onder de loep. Ook gaan we samen met inwoners en maatschappelijke partners werken aan een nieuw minimabeleid. Samen zorgen we ervoor dat de bestaanszekerheid verbetert van Zwollenaren die dit nodig hebben.’

Regelingen bekender maken

Uit onderzoek blijkt dat veel werkende mensen met een laag inkomen onterecht denken dat zij geen recht hebben op regelingen. Werkende Zwollenaren zijn vaak niet bij de gemeente bekend, waardoor ze deze inwoners moeilijk kan bereiken. Hetzelfde geldt voor Zwolse zzp’ers die het financieel moeilijk hebben. Daarom start de gemeente met proactief informeren: inwoners die recht hebben op één regeling worden actief gewezen op andere regelingen waar ze recht op hebben. Verder onderzoekt de gemeente hoe ze op korte termijn de bekendheid van de regelingen kan vergroten, bijvoorbeeld door informatie op nog meer plekken in de stad beschikbaar te maken. Ook start de gemeente dit najaar een campagne om de regelingen bij een breder publiek bekender te maken.

Vereenvoudigen regelingen

De gemeente heeft de nodige verbeteringen voor ogen als het gaat om het vereenvoudigen van de regelingen. Bijvoorbeeld het verminderen van het bewijs dat nodig is voor inkomen en uitgaven, voor zover de Participatiewet dat toelaat.
De gemeente kijkt verder of het mogelijk is dat inwoners meerdere regelingen in één keer kunnen aanvragen. Ook onderzoekt de gemeente of inwoners met recht op een regeling, deze maar één keer hoeven aan te vragen en niet elk jaar opnieuw.

Back to top button