Meeste uitkeringen in Diezerpoort

In de Diezerpoort wonen procentueel de meeste mensen met een uitkering, blijkt uit de laatste cijfers van het CBS.

De Diezerpoort scoort op het gebied van bijstandsuitkeringen (6,2 procent), arbeidsongeschiktheid (7,2 procent) en WW-ers (3,5 procent) het hoogst van Zwolle. Duidelijk is dat de wijk Berkum aan het vergrijzen is. Daar ontvangt 13,9 procent van de bewoners een AOW-uitkering.

Zo’n 5 procent van de totale bevolking krijgt een arbeidsongeschiktheidsuitkering, 2,5 procent zit in de WW en 2,8 procent krijgt AOW.

Back to top button