woensdag , 21 februari 2024

Meldingen van pesten en grensoverschrijdend gedrag bij gemeente Zwolle

Bij de gemeente Zwolle zijn de laatste drie jaar meldingen geweest van grensoverschrijdend gedrag. Ook zou een medewerker zich gepest voelen in de gemeentelijke organisatie. Dat meldt RTL Nieuws na onderzoek.

In totaal zijn er zes gegronde meldingen in de gemeente Zwolle over gedrag van ambtenaren. Die meldingen zijn door meerdere medewerkers gedaan. Het gaat om:

  • Vier medewerkers hebben aangegeven grensoverschrijdend gedrag te ervaren. Daarna volgde een gesprek.
  • Een medewerker had ongepaste uitlatingen in de privésfeer geplaatst op sociale media. Die kreeg een officiële waarschuwing.
  • Een medewerker is aangesproken op het structureel niet dragen van een autogordel in de bedrijfsauto. Deze ambtenaar kreeg een officiële waarschuwing.
  • Zes medewerkers ervaren ongewenst gedrag onderling, dan wel met leidinggevende. Dit is als intimiderend ervaren. Er volgde een gesprek.
  • Een medewerker heeft aangegeven pestgedrag te ervaren. Hierna volgde een gesprek.
  • Eén medewerker heeft zonder geldige reden het kentekenregister van de Rijksdienst voor het wegverkeer geraadpleegd. Hierop volgde een officiële waarschuwing.

In het onderzoek van RTL Nieuws blijken ruim 900 gemeenteambtenaren te zijn berispt vanwege wangedrag en foute praktijken.