Milieudefensie maant Zwolle te stoppen met biomassa

Milieudefensie heeft de gemeente Zwolle een brief gestuurd, waarbij ze oproept alle plannen voor biomassacentrales te stoppen. GroenLinks-wethouder Monique Schuttenbeld heeft juist toestemming gegeven dat er zo’n centrale kan worden gebouwd aan de Rieteweg. Bewoners zijn al in opstand gekomen.

Volgens Milieudefensie is het plan van de GroenLinks-wethouder een grote fout. ‘Het vervangen van gasverwarming door houtgestookte verwarming is niet duurzaam. Wij doen daarom een beroep op uw gemeente om geen nieuwe biomassa-installaties toe te laten. Daarnaast dringen wij er op aan bestaande installaties zo snel mogelijk weer te sluiten.’

Gezondheidsklachten
Milieudefensie somt op waarom biomassa juist vervuilend is voor de omgeving. ‘Voor kleinere biomassacentrales tot 50 MW, waarvoor de gemeente meestal bevoegd gezag is, gelden ruime uitstootnormen wat betreft onder andere stikstof, fijnstof en zwavel. Uitgebreide filterinstallaties zoals bij grote biomassacentrales zijn niet verplicht. Er zijn de afgelopen jaren honderden van dit soort kleinere installaties gebouwd. Daarbij is weinig rekening gehouden met de gevolgen voor omwonenden. In Winschoten is de biomassa-installade van het lokale zwembad tot nader order gesloten na gezondheidsklachten van omwonenden. Meldingen wezen uit dat de luchtkwaliteitsnormen ver werden overschreden.’

Ook bewoners in Stadshagen klaagden eerder al over gezondheidsklachten bij de biomassacentrale bij het zwembad aan de Sportlaan. ‘Ik heb gigantische hoofdpijn, heb het benauwd en ben kortademig. Ik heb aan mijn zwangerschap een longembolie overgehouden, en nu heb ik deze klachten al twee weken’, vertelde een bewoonster aan de Stentor.

De biomassa-centrale bij zwembad Bubbels leverde veel (gezondheids)klachten op van bewoners.

Ontbossing
Volgens Milieudefensie is biomassa juist níét duurzaam. ‘Er is in Nederland een beperkte hoeveelheid biomassa beschikbaar die als duurzaam beschouwd zou kunnen worden. De vraag naar biomassa is echter vele malen groter, wat resulteert in import van miljoenen tonnen aan bout uit het buitenland. Of dit hout uit verantwoord beheerde bossen komt is niet goed na te gaan. Toenemende vraag kan leiden tot ontbossing.’ Ook het hout dat verwerkt gaat worden aan de Rieteweg komt uit Duitsland.

Grote hoeveelheden CO2
Tevens komen er bij het verbranden van hout grote hoeveelheden CO2 vrij, zegt Milieudefensie. ‘Het verbranden van “houtige” biomassa wordt aangemerkt als C02-neutraal, omdat groeiende bomen CO2 opnemen. Echter, die opname kan tientallen jaren duren, terwijl bij het verbranden van hout per direct grote hoeveelheden CO2 vrijkomen. Onlangs zetten wetenschappers van het European Academy Science Advisory Council vraagtekens bij de C02-neutraliteit van houtverbranding.’

Reacties

 1. Wat een onzin. hierna de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er wordt veel meer biomassa (houtsnippers vooral) geëxporteerd dan er geïmporteerd wordt.

  Balans vaste biomassa voor energie, 2013-2018

  2013 2014 2015 2016 2017 2018

  TJ
  Binnenlandse productie
  Totaal 49 412 52 462 54 043 54 243 57 091 56 027
  Houtpellets 3 836 4 830 4 655 4 471 4 253 4 276
  Afvalhout 13 054 14 564 14 488 16 051 15 573 15 894
  Hout chips en schoon resthout 5 577 6 142 7 243 7 297 7 436 10 921
  Vers hout blokken 13 952 13 856 13 728 13 583 13 468 13 480
  Restproducten uit primaire landbouw 3 204 3 045 2 982 3 315 2 848 2 138
  Restproducten uit agro-industrie 3 399 3 202 4 018 3 337 3 204 698
  Overige niet-houtige biomassa 6 390 6 822 6 930 6 190 10 310 8 620

  Import
  Totaal 12 976 5 759 3 750 4 190 3 112 4 772
  Houtpellets 10 706 3 131 0 0 0 2 853
  Afvalhout 2 200 2 458 3 420 3 770 1 913 779
  Overig 70 169 330 420 1 199 1 140

  Export
  Totaal 10 674 11 672 11 194 10 277 10 226 10 738
  Houtpellets 2 397 3 464 3 212 2 772 2 722 3 233
  Afvalhout 5 865 5 865 5 459 5 564 5 564 5 564
  Overig (niet houtachtig) 2 412 2 343 2 523 1 941 1 941 1 941

  Binnenlands verbruik
  Totaal 51 714 46 549 46 599 48 156 49 977 50 061
  Houtpellets 12 145 4 498 1 443 1 699 1 531 3 896
  Afvalhout 9 388 11 157 12 449 14 257 11 921 11 108
  wv. voor opwekking elektriciteit 6 598 8 386 9 704 11 540 9 227 8 413
  wv. bij huishoudens 2 790 2 771 2 746 2 717 2 694 2 696
  Hout chips en schoon resthout 5 647 6 310 7 574 7 567 7 953 11 208
  Vers hout blokken (huishoudens) 13 952 13 856 13 728 13 583 13 468 13 480
  Restproducten uit primaire landbouw 3 204 3 045 2 982 3 315 2 848 2 138
  Restproducten uit agro-industrie 3 399 3 202 4 018 3 337 3 204 698
  Overige niet-houtige biomassa 3 979 4 479 4 406 4 249 8 369 6 679

  Bron: CBS.
  N.B. De cijfers zijn gereviseerd. Zie hiervoor het werkblad Toelichting.

 2. Er staan enkele onjuistheden in dit artikel. De Nederlandse emissienormen voor biomassacentrales zijn de strengste van de EU. Dit geldt ook voor centrales kleiner dan 50 MW (zie Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer). Ook voor ketels van 1 MW zijn filters verplicht en zelfs voor nieuwe particuliere ketels zijn er emissienormen.

  Ook over de duurzaamheid van hout is nuance nodig, zie de NVDE.

Back to top button