dinsdag , 21 maart 2023
Protest bezuinigingen thuiszorg

Miljoenentekort op zorgkosten in Zwolle

De gemeente Zwolle stevent over 2017 af op een tekort van 6 miljoen euro op de zorguitgaven. Dat bedrag bestaat uit 3,5 miljoen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en 2,5 miljoen op de jeugdbudgetten.

Indien er geen maatregelen worden getroffen zal het tekort, volgens de gemeente, in 2018 oplopen tot 8 miljoen euro. Het College van B en W gaat bijsturen, schrijven wethouder Eefke Meijerink (PvdA) en Ed Anker (ChristenUnie). Er wordt gedacht aan een aantal maatregelen. Zo zullen nieuwe beleidsontwikkelingen voorlopig worden aangehouden en zal er kritisch gekeken worden naar de uitvoering van bestaand beleid. De medewerkers van het sociaal wijkteam krijgen de opdracht om vragen voor ondersteuning scherper te beoordelen. Ook wil het College strakker sturen op de contracten en afspraken met zorgaanbieders en onderwijsorganisaties.