woensdag , 28 februari 2024
Het Festival Stadshagen
Het Festival in Stadshagen. (Foto: BDG Architecten)

Zwolle wil zeven ton op onderwijs bezuinigen

Het college stelt voor te besparen op de post onderwijs, vooral door het budget voor de ontwikkeling van brede scholen te verminderen.

Het college wil ook bezuinigen op de vergoeding van gymvervoer voor leerlingen waarvan de school op een afstand van meer dan 1 km hemelsbreed van een voorziening voor bewegingsonderwijs ligt. De ontwikkeling rondom De Vlieger in Stadshagen (het gereedkomen Het Anker) maakt het mogelijk om het budget terug te brengen.
Totale besparing in vier jaar: 141.000 euro

Ook zal het college voorstellen te bezuinigen op het budget voor de brede scholen. Het college is bezig met nieuw beleid om de brede school door te ontwikkelen, waarbij meer wijkgericht zal worden gewerkt. Dit biedt, volgens het stadsbestuur, de mogelijkheid om te bezuinigen op het budget.
Totale besparing in vier jaar: 600.000 duizend euro