Minder eenzame mensen in Westenholte, wel zorgen over veiligheid

Uit buurtonderzoek van de gemeente blijkt dat er zorgen zijn over de leefbaarheid en veiligheid in Westenholte. We voelen mensen zich er minder eenzaam.

Westenholte blijkt gemiddeld te scoren in het buurtonderzoek van de gemeente Zwolle, maar opvallend is de lange lijst van zorgen die de bewoners hebben aangegeven. Vooral op het gebied van veiligheid, geluidsoverlast en verkeersoverlast lijkt de kwaliteit van de wijk achteruit te zijn gegaan. De belangrijkste uitkomsten op een rij:

Positieve ontwikkelingen:

 • Minder mensen voelen zich eenzaam.
 • Het lijkt erop dat minder mensen moeite hebben om rond te komen.
 • Het lijkt erop dat meer mensen in Westenholte vinden dat de gemeente hen betrekt bij beslissingen over de wijk.

Negatieve ontwikkelingen

 • Minder bewoners vinden dat de buurt het afgelopen jaar vooruit is gegaan.
 • Meer bewoners vinden dat de buurt het afgelopen jaar achteruit is gegaan.
 • Meer bewoners denken dat de buurt in de toekomst achteruit zal gaan.
 • Een lager rapportcijfer voor de leefbaarheid.
 • Toename van de verkeersoverlast.
 • Stijging van de geluidsoverlast.
 • Lager rapportcijfer voor de veiligheid.
 • De score voor bedreigende voorvallen is gestegen.
 • De score voor vermogensdelicten is verslechterd.

Sociaal

Westenholte

Leefbaarheid

Westenholte

Veiligheid

Westenholte

Bron: buurtonderzoek gemeente Zwolle

Back to top button