Minister niet blij met vondelingenkamer in Isala

Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) is niet blij met het initiatief van de Isala Klinieken om een vondelingenkamer te openen. In die kamer kunnen moeders hun pasgeboren baby’s achterlaten.

Van der Steur antwoordt op Kamervragen van D66-kamerlid Vera Bergkamp. Volgens de minister is de komst van vondelingenkamers ongewenst. Hieronder zijn complete antwoord op de kamervragen.

‘De vondelingenkamer in het Isala ziekenhuis in Zwolle wordt de vijfde vondelingenkamer in Nederland en zal naar verwachting in het voorjaar 2016 openen. Het ziekenhuis werkt daarbij samen met Stichting Beschermde Wieg, die ook de huidige vier vondelingenkamers bij particulieren onder haar hoede heeft. Ik heb mij door het ziekenhuis en de stichting laten informeren over dit initiatief. De vondelingenkamer in Zwolle zal in doelstelling en werkwijze niet verschillen van de reeds bestaande vondelingenkamers, met uitzondering van het gegeven dat het ziekenhuis direct medische hulp kan bieden.’

Baby’s op straat
‘Stichting Beschermde Wieg en het Isala ziekenhuis richten zich met de vondelingenkamers op meisjes en vrouwen die zich om hen moverende redenen niet tot de bestaande hulpverlening wenden om vervolgens afstand te doen van hun kind. Met de vondelingenkamers beogen zij een alternatief te bieden voor het op onveilige plaatsen te vondeling leggen van een kind. Uiteraard deel ik de zorgen omtrent zorg mijdende zwangere vrouwen. De berichten over baby’s die ergens op straat zijn achtergelaten raken mij zeer.’

Ongewenste zwangerschap
‘In tegenstelling tot Stichting Beschermde Wieg en het Isala ziekenhuis zie ik de oplossing van deze problematiek echter niet in het openen van vondelingenkamers. De Staatssecretaris van VWS en ik vinden het juist belangrijk dat de voorlichting en hulpverlening bij ongewenste zwangerschap aanwezig en toegankelijk is. Hierdoor kunnen meisjes en vrouwen al tijdens hun zwangerschap goed worden begeleid bij hun eventuele voornemen om afstand te doen van hun kind. Uit cijfers van Fiom blijkt dat deze vrouwen in veel gevallen dan besluiten om toch zelf voor hun kind te zorgen of het bij een pleeggezin onder te brengen.’

Veiligheid
‘In de beantwoording van de vragen van lid Bergkamp (D66) heb ik aangegeven dat met name Fiom en Siriz op diverse manieren inzetten op voorlichting en begeleiding. De Staatssecretaris van VWS zal blijven monitoren of dit volstaat. Vrouwen die voor hun eigen veiligheid vrezen hebben daarnaast de mogelijkheid om te bevallen onder geheimhouding. De staatssecretaris van VWS en ik hechten ook grote waarde aan het belang van het kind bij het kennen van zijn ouder(s). ‘

Openbaar Ministerie
‘Mijn ambtsvoorganger heeft uw Kamer eerder aangegeven de komst van vondelingenkamers om meerdere redenen, waaronder de hierboven genoemde, ongewenst te vinden. Dat oordeel ben ik ook ten aanzien van het initiatief in Zwolle toegedaan. Het openen en beschikbaar houden van een vondelingenkamer is evenwel niet strafbaar. Nu er tot op heden geen vondelingen in de vondelingenkamers zijn gelegd kan het Openbaar Ministerie om die reden geen vervolging hiertegen inzetten. Uiteraard zal ik nauwlettend de ontwikkelingen hieromtrent volgen om te bezien of aanpassing van de wetgeving noodzakelijk is.’

Back to top button