Moeizame gesprekken over fusie HCO en Stedelijk Museum

Het Stedelijk Museum en het Historisch Centrum Overijssel moeten fuseren. Maar beide partijen zitten na een aantal gesprekken niet op één lijn over de toekomstplannen. Als ze er niet uitkomen zal de gemeente zélf een besluit nemen.

Om structureel 300.000 euro per jaar te bezuinigen moet het Stedelijk Museum Zwolle opgaan in de organisatie van het HCO. Maar gesprekken over de nieuwe toekomst tussen beide organisaties zijn vastgelopen. Een speciale kwartiermaker is met beide instanties om de tafel gaan zitten, maar concludeert dat het niet is gelukt om alle betrokkenen op één lijn te krijgen. Er is geen gedragen uniform beeld door SMZ en HCO op met name de vertaling van ambitie naar organisatievorm.

Het verhaal van Zwolle
Het stadsbestuur hecht er waarde aan om, voor zover het mogelijk is, tot een zo breed mogelijk gedragen organisatiemodel te komen om “Het verhaal van Zwolle” te vertellen. Mocht de uitkomst van de gesprekken tussen HCO/SMZ niet leiden tot overeenstemming, dan zal het college van B&W zelf een besluit nemen over de te volgen koers.

De functie ‘historisch museum’ moet opgaan in het HCO, waarbij de zelfstandige SMZ ophoudt te bestaan. Het HCO wordt verantwoordelijk voor de presentatie van de cultuurhistorie in Zwolle, inclusief de (semi) permanente basistentoonstelling over de geschiedenis van Zwolle in het Drostenhuis, en inclusief de stadsprogrammering van de verhaallijnen (Moderne Devotie, Hanze en Democratie)’.

Back to top button