donderdag , 22 februari 2024

N340 van Zwolle naar Ommen drie weken afgesloten

Van 6 tot en met 30 augustus wordt de N340 tussen Zwolle en Ommen drie weken afgesloten. In die periode wordt op verschillende locaties op en rond de weg gewerkt. Na de drieweekse afsluiting gaat de nieuwe N340 volledig open. 

Er worden diverse werkzaamheden voor verkeersveiligheid en faunapassages verricht, zoals:

  • De kruispunten op de hoofdrijbaan van de bestaande N340 worden opnieuw ingericht.
  • Vier nieuwe fietstunnels onder de bestaande N340, zodat fietsers en voetgangers minder vaak hoeven over te steken.
  • Er komen diverse faunapassages om de veiligheid voor mens en dier te verbeteren.
  • Er komt een nieuwe laag asfalt.
  • Er worden de laatste werkzaamheden verricht voor de aansluiting van het nieuwe tracé van de N340 op de Nieuwleusenerdijk en de A28. Hieronder valt ook de reconstructie van de kruising Hessenweg – Kranenburgweg – Nieuwleusenerdijk.

Inrichting nieuwe Hessenweg

Op het eerste deel van de afsluiting, tussen de Nieuwleusenerdijk en de kruising Ankummerdijk/Cubbinghesteeg, vinden geen werkzaamheden plaats. Vanaf september wordt dat deel, de Hessenweg, onderdeel gemaakt van een erftoegangsweg en wordt het ingericht voor bestemmingsverkeer en fietsers/wandelaars. Dit is met uitzondering van het deel aan weerszijden van de fietstunnel tot aan de afbuiging van de nieuwe Hessenweg. Dat deel wordt later aangepast door ProRail.