maandag , 2 oktober 2023
Remko de Paus (links), Klaas Sloots en Sylvana Rikkert

Na politiek verraad stapt Remko de Paus op bij GroenLinks

Remko de Paus stapt op als raadslid van GroenLinks in Zwolle. De Paus was de geestelijk vader van een lokale ombudsman voor het sociaal domein. Zijn idee kwam zelfs in het coalitieakkoord, maar werd daar – ondanks beloftes van zijn eigen wethouder Klaas Sloots – weer uit geschrapt. Een paar maanden na die beslissing stapt De Paus uit de Zwolse GroenLinks-fractie.

De lokale ombudsman was het geesteskindje van Remko de Paus. Tijdens de onderhandelingen tussen GroenLinks, VVD, ChristenUnie en Swollwacht voor een nieuw coalitieakkoord kreeg de functie zelfs een prominente plek. Belangrijk, zeker nadat GroenLinks ook akkoord is gegaan met een forse bezuiniging op het sociaal domein in Zwolle. Er worden miljoenen euro’s gesneden in het budget voor de zorg in Zwolle. Een lokale ombudsman zou er dan voor zorgen dat mensen die problemen ondervinden door de forse bezuinigingen een (onafhankelijke) plek krijgen om hun beklag te doen. De weg naar de Overijsselse ombudsman voldoet niet, vindt GroenLinks aan de onderhandelingstafel.

Al snel blijkt dat de ambtelijke organisatie én GroenLinks-wethouder Klaas Sloots niet zitten te wachten op een lokale ombudsman, ondanks de afspraken in het coalitieakkoord. Op 20 september 2018 komen de resultaten van een onderzoek voor een lokale ombudsman naar buiten. Daaruit blijkt dat er geen behoefte voor is. Sloots bezweert op Twitter echter dat die er toch nog komt. Ook De Paus reageert dan. ‘Ik ben en blijf blij dat de ombudsman er komt (…) Heb zelf de afgelopen weken al 3 vragen gekregen die bij uitstek door een ombudsman zouden kunnen worden opgepakt. Wat wij zelf kunnen, doen we. Maar iemand met wat meer afstand en doorzettingskracht zou erg helpen.’

En dan blijft het lang stil, ondanks beloftes dat er in december duidelijkheid over zou komen. GroenLinks-wethouder Sloots, de architect van forse bezuinigingen op het sociaal domein in Zwolle, geeft aan dat het plan voor de lokale ombudsman naar de gemeenteraad wordt gestuurd bij de zogenoemde Perspectiefnota (PPN) in juni 2019. Maar als de PPN komt, staat er geen letter over in. Sloots reageert er niet meer op, De Paus wel als hij eraan wordt herinnerd. ‘Het staat inderdaad niet in de PPN, maar komt binnenkort naar de raad, weet ik uit betrouwbare bron. Daar heb ik geen reminder voor nodig.’

Er komt kort daarna inderdaad een informatienota van Klaas Sloots over de lokale ombudsfunctie naar de gemeenteraad. Maar daar staat niet in wat de wethouder een jaar lang heeft verkondigd. De nota uit september 2018 blijkt leidend te zijn, er is geen behoefte voor een ombudsfunctie in Zwolle. De situatie blijft zoals die is: mensen met problemen moeten naar de Overijsselse ombudsman, die voldoet opeens prima, zo vindt Sloots. Het staat haaks op de ideeën die GroenLinks – met De Paus als aanjager – altijd had voor een beter vangnet voor mensen die worden getroffen door de bezuinigingen in het sociaal domein, zoals ook Sloots die aan het doorvoeren is.

Het is opmerkelijk dat de GroenLinks-wethouder een zwaar bevochten punt uit het coalitieakkoord van zijn eigen partij zélf schrapt. Toch hoeft het niet het einde te betekenen van de functie van een lokale ombudsman. Sloots verkondigt de mening van het College, de fractie van GroenLinks kan gewoon alsnog vóór het punt uit het coalitieakkoord stemmen. Fractievoorzitter Sylvana Rikkert was zelf nota bene een van de schrijvers van het akkoord.

Iets meer aandacht
Toch gaat Rikkert niet achter het geesteskindje van De Paus staan. Ook zij kiest het spoor van het College en gaat vlak voor het zomerreces akkoord, zodat haar eigen onderdeel van het coalitieakkoord sneuvelt. Ook zij vertelt dat de Overijsselse ombudsman prima functioneert, als er maar iets meer aandacht aan wordt gegeven.

Hard gelachen
Rikkert gooit zelf olie op het vuur door een interview in de Stentor. Als het over het schrappen van de lokale ombudsfunctie gaat zegt ze: ‘Binnen de financiële mogelijkheden is de huidige opzet voldoende.’ Ook geeft ze aan dat haar partij als coalitiepartner ‘het niet meer met kleine beetjes hoeft te doen, maar grote stappen maakt.’

Over die opmerking wordt in de spelonken van het stadhuis hard gelachen, want als er één partij is die in het eerste politieke jaar na de verkiezingen vrijwel niets heeft binnengehaald is het GroenLinks wel. Sterker nog, vrijwel alle stokpaardjes uit de verkiezingscampagne zijn gesneuveld door de samenwerking met vooral VVD en ChristenUnie: niet meer tegen de opening van Lelystad Airport, tégen een verbod voor het oplaten van ballonnen, wél voor een miljoenenbezuiniging op de zorg en nu zet de partij óók nog eens een streep door een punt dat ze zélf hebben binnengehaald in het coalitieakkoord.

Ultieme verraad
De opmerking over de lokale ombudsfunctie is het ultieme verraad van Rikkert aan haar eigen fractiegenoot De Paus. Die laatste besluit niet veel later op te stappen bij GroenLinks, maandag biedt hij zijn ontslagbrief aan aan burgemeester Henk Jan Meijer.

Opvallend is dat de versies van zijn vertrek verschillen. Het persbericht van GroenLinks meldt slechts dat De Paus zijn raadslidmaatschap niet meer kan combineren met zijn werk (hij helpt als zzp’er overheden met vraagstukken in het sociaal domein).

De Paus zelf gaat dieper in op zijn beslissing. ‘Er is niet één reden dat ik deze stap zet. Het is een optelsom van vele redenen. In deze keuze telt voor mij uiteindelijk maar één ding: de vraag hoe ik het meest effectief, de door mij en mijn partij gewenste veranderingen in de maatschappij kan bereiken, met name binnen het sociaal domein. Als zelfstandig professional zie ik steeds meer kansen voor mijn bedrijf en wil ik deze graag grijpen. Het ondernemerschap geeft mij enorm veel energie, zeker de laatste tijd hoor ik regelmatig in mijn omgeving: “je straalt helemaal”. Doordat ik al bijna 20 jaar werk bij gemeenten in het sociaal domein, word ik ook steeds effectiever. Tegelijkertijd merk ik dat ik in de gemeenteraad niet zo effectief kan opereren als ik graag zou willen. Mooie momenten zijn er nog steeds elke dag, maar de mindere momenten zijn er ook. Nogmaals, het is een optelsom van vele plussen en minnen, die afzonderlijk prima te hanteren zijn. In de balans die ik eind mei opmaakte koos ik voor de zeer positieve energie die het ondernemerschap mij geeft, de kansen die ik zie en die anderen voor mij zien.’

En zo komt er na de verbroken beloftes van Sloots en Rikkert een einde aan de politieke carrière van Remko de Paus bij GroenLinks in Zwolle.

2 reacties

  1. Mooi stukje proza!

  2. Mooi stukje achtergrond!