zaterdag , 2 december 2023
Wezorg

Nieuw contract Welzorg kost Zwolle 700.000 euro extra

De aanbesteding voor wmo-middelen is in Zwolle een financieel debacle geworden. Het nieuwe contract gaat de gemeente 700.000 euro per jaar extra kosten.

Na een reeks van alarmerende berichten over de service van wmo-leverancier Welzorg koos Zwolle voor een nieuwe aanbesteding. De winnaar van de gunning leverde echter een oude bekende op: Welzorg, door cliënten op social media vooral Kwelzorg genoemd. Samen met Meyra won het bedrijf de aanbesteding. Het nieuwe contract met de twee leveranciers komt wel tegen een véél hogere prijs: de gemeente Zwolle is 700.000 euro per jáár extra kwijt.

Extra structureel tekort
Een debat over de nieuwe aanbesteding werd eerder al weggewuifd door coalitiepartijen ChristenUnie, GroenLinks, Swollwacht en de VVD. Nu de financiële gevolgen voor Zwolle bekend zijn spreek D66 haar verwondering uit. Fractievoorzitter Sonja Paauw: ‘Wij vroegen om een debat over de keuze voor Welzorg. Een keuze die nu leidt tot een extra structureel tekort van € 700.000. Eerst schreeuwt de politiek moord en brand en roept men het college op om geen zaken meer te doen met Welzorg vanwege de slechte kwaliteit die deze organisatie levert en waar mensen echt ontzettend veel last van hebben. Vervolgens is Welzorg een van de partijen waar de gemeente wel mee verder gaat en leidt de aanbesteding (na gunning!) ook nog eens tot een extra tekort bovenop de tekorten die we al hadden. En daar wil de coalitie van VVD, CU, GroenLinks en Swollwacht, dan geen debat over. Dat verbaast ons zeer.’

Geen oplossing
D66 maakt zich, na het lezen van de begroting, sowieso zorgen over het financiële beleid. ‘Met name over de manier waarop dit college met het financiële huishoudboekje omgaat. Er is een structureel tekort dat opgevangen wordt met incidenteel geld. Dat gaat misschien even goed, maar op de langere termijn is het geen oplossing om je huishoudboekje op orde te krijgen.’