Nieuw winkelcentrum en supermarkt in Stadshagen

Winkelcentrum Stadshagen is na ruim 10 jaar toe aan een volgende stap. Dit is wenselijk om te kunnen voldoen aan de uitbreidingsbehoefte van een aantal gevestigde ondernemers en om nog ontbrekend gemaksaanbod te kunnen toevoegen, blijkt uit een onderzoek van de gemeente.

Belangrijk uitgangspunt daarbij is naast inspelen op Het Nieuwe Winkelen (afhaalpunten, gastvrijheid, gemak en comfort) ook het creëren van een ontmoetingsplek en uitbreiding van het horeca-aanbod met terrassen voor verlenging van de verblijfsduur. Hierbij kan aansluiting gezocht worden met Stadsboerderij Stadshoeve, waar een theeschenkerij is voorzien. De ligging aansluitend op het winkelcentrum biedt overigens de kans over te gaan tot verkoop van streekproducten. Op de Stadshoeve zelf of in een speciaal ingerichte ruimten in het winkelcentrum.

Klein buurtcluster
De marktpotentie in combinatie met de mogelijkheid die het Bestemmingsplan Stadshagen biedt, maken zowel het uitbreiden van het winkelcentrum als realisatie van een klein buurtcluster (winkelcentrum op een andere plek in de wijk) mogelijk. De omvang van de wijk, de afstand voor een steeds groter wordend deel van de inwoners tot het winkelcentrum en de wens tot functiemenging in de nog te realiseren woningbouwprojecten rechtvaardigen deze stap. Dit buurtcluster bestaat uit een supermarkt en enkele aanvullende functies waaronder horeca (cafetaria) en afhaalpunten. Elders in de wijk is er ook een mogelijkheid voor (beperkte) uitbreiding van horeca.

Kijk HIER voor het complete onderzoek naar Stadshagen.

Back to top button