Nieuwbouw Van der Capellen kost bijna 10 miljoen meer

De Van Capellen Campus in Holtenbroek kan, als alles volgens planning verloopt, in 2023 van start in een gloednieuw gebouw. Op het sportveld aan de Middenweg, naast de huidige locatie van de Van Capellen Campus, zal straks een gebouw verrijzen dat ruimte geeft aan extra leerlingen, multifunctionele sportzalen en energieneutraliteit. Het project kost 9,4 miljoen méér dan in 2018 was afgesproken.

In 2018 was al besloten tot nieuwbouw. Toen nog voor 1.200 leerlingen en voor een bedrag van 17,8 mln. In de tussentijd is om verschillende redenen de prijs van nieuwbouw opgelopen met 9,4 mln, waardoor een investering van totaal 27,1 mln nodig is. Voor het extra geld wordt het gebouw energieneutraal (1,1 mln); komt er extra sportaccommodatie, eveneens energieneutraal (2,8 mln); extra onderwijsruimte voor inmiddels bijna 1.400 leerlingen (2,5 mln), alsmede grondaankoop voor 1,7 mln. De prijzen in de bouw zijn de afgelopen twee jaar opgelopen met 1,3 mln.

Puzzel
De puzzel die uiteindelijk leidde tot de huidige keuze was niet eenvoudig. Weliswaar zit het leerlingenaantal van Van Capellen momenteel in de lift, maar de komende twee decennia wordt in de regio juist een daling voorzien van kinderen in de VO-leeftijd. En de gemeente wil niet bouwen voor de leegstand. Door de keuze voor een openbare sportzaal, wordt Van Capellen geholpen aan gymlokalen, maar wordt de stad ook verrijkt met een breder te gebruiken sportaccommodatie, stelt de gemeente in een persbericht. ‘Vanuit deze visie op maatschappelijk vastgoed, wil Zwolle waar mogelijk optimaal gebruik van accommodaties mogelijk maken. Een andere puzzel was de locatie. Meerdere locaties in de stad passeerden de revue, maar bleken om uiteenlopende redenen minder geschikt dan het sportveld naast de huidige school.’

Schop kan februari 2022 in de grond
Als de gemeenteraad instemt met de plannen, kan de schop in februari 2022 in de grond en kunnen de leerlingen anderhalf jaar later aan de slag in een gloednieuw gebouw. Het college is er veel aan gelegen om de vaart erin te houden: door de coronacrisis kan de stad nu geen verdere stagnatie in de economische en maatschappelijke ontwikkeling gebruiken.

Back to top button