Nieuwbouw Van der Capellen SG voor 17,7 miljoen euro

Er komt een volledige nieuwbouw van de Van der Capellen Scholengemeenschap aan de Lassuslaan in Holtenbroek. De nieuwe school gaat 17,7 miljoen euro kosten.

De nieuwbouw wordt gerealiseerd op het terrein achter de school dat nu in gebruik is als sportveld voor de school. Voordeel van die locatie is dat er daarmee geen sprake van behoefte aan tijdelijke huisvesting komt, waardoor een omvangrijke kostenpost wordt vermeden. Voor de buitensport zal de school gebruik gaan maken van sportvelden in de directe omgeving. Na realisatie van de nieuwbouw wordt het schoolgebouw gesloopt en is de grond beschikbaar voor herontwikkeling door de gemeente.

Aanbesteding
De gemeente zelf zal 14,2 miljoen euro moeten ophoesten, Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) moet 3,5 miljoen euro bijdrage. Het is overigens nog wel de vraag of de bedragen juist zijn ingeschat, schrijft de gemeente zelf ook. Tijdens het onderzoek en de gesprekken met het schoolbestuur is de bouwsector zich gaan herstellen, waardoor aanbestedingsprijzen zijn gestegen. De stijgingen beperken zich niet tot een indexering van enkele procenten, maar nemen onevenredig toe. Deze ontwikkeling werd onlangs bevestigd door het advies van de VNG aan gemeenten om de normbedragen voor de nieuwbouw van scholen bij te stellen met 40%. Deze ontwikkeling leidt tot een sterke toename van de stichtingskosten en daarmee
de behoefte aan een verhoogd budget.

Het is nog niet bekend wanneer de bouwwerkzaamheden zullen beginnen.

Back to top button